Ханумапа Сударшан – за съхраняването на племенната култура в Индия

Ханумапа Р Сударшан/ VGKК (Индия) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„… за това, че показа как племенната култура може да допринесе за спазването на човешките права, задоволяването на основните нужди на коренните жители и съхраняването на околната среда.”

В продължение на векове племето Солига е населявало хълмовете Билигири Рангана в щата Карнатака. През по-голяма част от това време те са живели в изобилие и мир, прехранвайки се с лов и земеделие, прекланяйки се пред природни божества и живеейки в храмония със заобикалящата ги среда. От 50-те години насам обаче горите им постепенно биват изсичани, за да освободят място за модерно земеделие и индустриални предприятия. Земята им бива отчуждена, а племето Солига е подложено на пълна експлоатация и потъва в крайна мизерия.

Ханумапа Сударшан е роден през 1950г., а през 1973 завършва медицина. Отказва се от привлекателната възможност да работи в града и започва да помага на бедните общности. През 1979г. пристига в Билигири Рангана, за да работи сред членовете на племето Солига. Днес основаната през 1981г. Вивекананда Гириджана Калиана Кендра (VGKK), вече е процъфтяваща програма за устойчиво развитие на местните племена.

VGKK се различава от повечето подобни начинания, защото се основава на уважение към племенната култура и стремеж към съхранението й, което върви ръка за ръка с придобиването на нужните умения за оцеляването на племената в настоящите условия в Индия. Това е и крайната цел на Сударшан, а дългогодишната дейност на VGKK в сферата на здравеопазването вече е постигнала много добри резултати по отношение на 20 000 души, които обслужава.

Училището, в което учат 500 ученици и което е част от програмата, е насочено към спонтанно развитие на личността на децата. Целта е те да се научат да помагат на околните и да уважават и да се гордеят с културата си. Учебният план включва всички предмети, преподавани в държавните училища, а преподаването отговаря на държавните стандарти. Освен обичайните занятия в училищата се провеждат и семинари, свързани с околната среда, уроци по отглеждане на билки, развитие на ценностната система и съхранение на племенната култура. Днес над 95% от децата получават начално образование. Освен основно училище е изградено и Училище по лесовъдство, и Училище за медицински сестри. Някои от децата от племето Солига, завършили тези училища продължават следването си и завършват висше образование, като част от дипломиралите се вече са се завърнали по родните си места, за да помогнат на своята общност. Джейд Гоуда, първият член на племето, получил доктурантура по Земеделие, днес е президент на VGKK.

Професионалните курсове, които предлага VGKK включват обучение по 16 традиционни занаята. Над 60% от членовете на племето Солига работят поне по 300 дена в годината за Държавното лесовъдно стопанство или други агенции. В мрежата от племенни кооперативи, изградена от VGKK, работят 1200 души. VGKK е пионер в устойчивия добив на други горски продукти (без дървесина) и в създаването на племенни предприятия, които се занимават с преработката им.

VGKK смятат, че най-голямото им постижение е насърчаването на самоорганизацията сред членовете на племето. Управителният съвет на организацията се състои от 17 души, 10 от които са от племето Солига, а всяко село си има собствен Сангха (съвет), с чиято помощ разрешава вътрешните си проблеми и се бори за правата си. По-голяма част от отчуждените земи са върнати на племето. Представители на Солига са постигнали добри резултати и по време на изборите, като две жени от племето заемат ръководни постове в местния съвет.

Философията на Сударшан гласи следното: „За да се справиш с болестта, трябва да премахнеш бедността. А опитът ми показва, че единственият начин да постигнеш това, е като помогнеш на хората да се самоорганизират, за да защитят правата си.”  

VGKK постепенно разширява дейността си и програмите му за развитие обхващат коренните племена в Аруначал Прадеш, островите Андаман и Андхра Прадеш.

През 1986, Сударшан основава Тръст Каруна за интегрирано развитие на селските райони, чрез здравеопазване, образование и продоволствена сигурност. Здравният екип на организацията помага за намаляване на болните от проказа от 17 на по-малко от 0.3 на 1000 души, а случаите на епилепсия също са овладени. Днес тръстът се фокусира основно върху подобряване на първичната медицинска помощ чрез публично-частни партньорства в четири щата – Аруначал Прадеш, Мгхалия, Ориса и Андхра Прадеш. Вече са изградени 50 центъра за оказване на първична помощ, които прилагат различни иновативни подходи, като телемедицина, здравни застраховки и грижи за психическото здраве на пациентите.

Сударшан е бил член на Ашока и Иноватори на Ашока, работещи за общественото развитие в САЩ, вице-президент на Доброволната здравна асоциация в Индия и член на Независимата комисия за здравеопазване в Индия, Националната комисия за населението, Националната мисия за прехраната, Националната комисия за човешките права и  работната група за развитие на племената към Индийската комисия по планирането. Като председател на работната група за Здравеопазване и семейно благоденствие, Сударшан разработва подробен доклад за реформиране на здравната система в Карнатака. Като омбудсман по въпросите на Здравеопазването, Образованието и Социалното благоденствие за Карнатака Локаюкта, той се бори срещу корупцията и насърчава доброто управление, за да могат обществените услуги да достигнат до бедните хора и членовете на коренните племена.

Сударшан получава наградата Парисата (за околна среда) от павителството на Карнатака (1993), Наградата Падма Шри от президента на Индия (2000), Наградата за човешки права (2001) и Награда за цялостен принос от Индийската фондация за обществено здраве (2009).

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.