Реч на Ханумапа Сударшан при връчване на Награда за цялостен житейски принос (1)

Реч на Ханумапа Сударшан при връчване на Награда за цялостен житейски принос, 9.12.1994г.

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Скъпи приятели,

Приемам тази награда с огромна радост и благодарност към достойните членове на Фондацията за цялостен житейски принос, които решиха, че скромната ни дейност на другия край на света заслужава подобно високо признание. В същото време съм изпълнен и с известно колебание, защото знам, че ни предстои още много работа. Благодаря на всички, които приеха дейността ни присърце и се отнасят към нея с голяма загриженост.

Като студент по медицина в края на 60-те години, бях вдъхновен от идеала на Свами Вивекананда, Ганди и Алберт Швайцер. След като завърших колежа трябваше да избера дали да работя с бедните хора в отдалечените райони на страната или във високотехнологичните болници в големите градове. Избрах първото. Така се озовах сред коренното население на хълмовете Билигири Рангана, където аз и приятелите ми работим вече 15 години. Дойдох тук с идеята само да лекувам хората и мислех, че лекарствата са решение на всички техни болки, но се оказа, че те се нуждаят от нещо много повече: образование, организация и освобождение от глада, незнанието и експолатацията.

Бих искал да споделя двете основни, коренно противоположни теории, които споделят експертите по развитие на коренното население. Някои антрополози смятат, че не трябва да има абсолютно никаква намеса в живота на племената, докато други, вдъхновени от съвременното развитие, твърдят, че племената трябва да бъдат напълно претопени в градската култура. Ние не сме привърженици на нито една от тези теории и смятаме, че развитието на племената трябва да бъде постепенен, бавен процес на внимателно обмислени решения, при който се вземат предвид културата и традициите на местните хора. При нашата дейност обръщаме специално внимание на ценностите на племената.

За да постигнем целта си и да помогнем за развитието на местните, през 1980г. основахме Вивекананда Гириджана Калиана Кендра (VGKK), която официално бе регистрирана през следващата година. Организацията си поставя следните цели:

* Да помогне на племената да осъществят мечтата си за едно независимо, обединено и развито общество.  

* Да помогне за развиването на скрития човешки потенциал на членовете на племето, чрез мотивация, образование, обучение и съхраняване на изконите им ценности.

* Да насърчава самоорганизацията на племето в т.нар. сангхас (съвети).

VGKK се ръководи от Управителен съвет, състоящ се от седем члена, пет от които са „yajamans” (водачи) в своите „podus” (села).

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:

В началото социалната ни дейност бе насочена основно към здравеопазването и бързо осъзнах, че мога да науча много от традиционните практики на местните хора. Примерно, когато по време на раждането, бъдещата майка е клекнала, това облекчава болките й и тя се чувства по-комфортно. Действията на жените, които помагат по време на раждането, свидетелстват за техните високи умения и опит, благодарение на които случаите на усложнения са изключително редки. Що се отнася до традиционната медицина, тя е ефективна при 30-40% от заболяванията и е достатъчно добра поне що се отнася до първичната здравна помощ. Простичкият живот в хармония с околната среда, е предпазил членовете на племето от съвременните причини за стрес и следствията от него. Т.нар. цивилизовано общество може да научи много от тези хора.

Нашите програми включват Племенна болница с десет легла, отделение за извънболнична помощ, мобилен медицински екип, Обществено здраве, Изследвания на сърповидната клетъчна анемия, обучения на хирурзи и здравни работници, Програма за пълноценно хранене и Насърчаване на традиционната медицина.

Тръстът Каруна също е част от нашата програма по здравеопазване. Дейността му е насочена към борба с проказата, епилепсията и туберкулозата в целия тулук[1] Йеландур, в който живеят 70 000 души (в него влизат и хълмовете Билигири Рангана). Подходът ни включва Проучване, Образоване и Лечение и през последните шест години случаите на проказа спаднаха от 21.4 на 0.39. Подобен напредък бе постигнат и в борбата с епилепсията и туберкулозата.


[1] Тулук – данъчен окръг в Индия (бел.пр.)

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.