Реч на Ханумапа Сударшан при връчване на Награда за цялостен житейски принос (2)

Реч на Ханумапа Сударшан при връчване на Награда за цялостен житейски принос, 9.12.1994г.

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

ОБРАЗОВАНИЕ:

Членовете на племената страдат от социално неравенство и експлоатация, а причината за това е ясна. В света на непрестанната конкуренция, образованието е от жизненоважно значение. Но в племената, където децата са свикнали да играят навън и са изградили силна връзка с природата, формалното образование не е нито възможно, нито желателно. Следователно са нужни нови методи на преподаване, включващи акцент върху ценностите, практически опит, професионално обучение, ориентация към околната среда и социалните дейности, като над всичко това стои племенната култура. В нашето племенно училище има 450 деца от първи до десети клас, а още 200 деца се обучават в другите ни училища. 150 от тях живеят в училищни пансиони. Друга положителна промяна е включването на все повече момичета в обучението.

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ:

Племената обникновено живеят сред гъсти гори и не разполагат с много земя, на която да развиват земеделие. С нарастване на населението, част от членовете на общността се нуждаят от алтернативна заетост. И последната причина да заложим на професионалното обучение е, че ако някои прости дейности, като например шиенето на дрехи, се вършат от членове на общността, средствата ще остават в нейни ръце, вместо да се изливат в чужди. Това носи много ползи за младежите от племето.

И така ние основахме Център за професионално обучение, който обучава млади мъже и жени в над 16 занаята. Те включват – Агарбати (ароматни пръчици), шиене, плетене, предене, дърворезба, инкрустиране, изработване на предмети от бамбук и тръстика, готварство, изработка на свещи, лакиране и изработка на кукли, събиране и сушене на билки, изработка на обувки от микропорест каучук за болните от проказа, заваряване, принтиране с печатарска преса, пчеларство, дърводелство. Повечето от тези занаяти се осъществяват с наша помощ с изключение на няколко, които се ръководят от KVIC (Комисия на селското производство) и програмите на „ishwa“ (Правителството на Каматака).

Друга полза от професионалното обучение е възможността за организиране на уроци по ограмотяване, както и сплотяването на младежите. Повечето от тях се присъединяват към Групата за действие, която отговаря за развитието на селото им.

Освен горепосочените обучения, предлагаме и съвети относно производството на млечни продукти, отглеждането на птици и развъждането на риба. EDP (Програма за развитие на предприемачеството) отговаря за развитието на предприемачески умения сред младежите.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩНОСТТА:

Самоорганизацията на общността е изключително важна за нейното развитие. В миналото племената са имали своя Ниая Панчаят (съд). С въвеждането на леки промени в него, беше формирана днешната Народна организация (Сангха). Образованите младежи са част от секретариата на SAS (Soliga Abhivriddhi Sangha) във всяко село. Група от няколко Сангха образува Тулук (Техсил) SAS, който е функционално звено на окръга и решава всички важни въпроси. В четерите тулука Йеландур, Чамараджанагар, Колегал и Нанджангуд в района Мисоре имаме близо сто селски Сангха.

Окръжните Сан-ха в нашия район (Мисоре) се обединиха и създадоха „Зила Самитхи” (Щатска комисия).

За нас е огромна гордост, че един младеж от племето, Мутхайах, стана ръководителна на тази комисия. Ние също се обединихме с други доброволчески организации, работещи за племената и създадохме на държавно ниво Форма за съвместни действия на племената. 

ОКОЛНА СРЕДА

Друга наша програма е насочена към съхраняването на лечебните билки и се осъществява съвместно с Фондацията за възстановяване на местната традиционна медицина (FRLHT) и DANIDA. Тя включва изграждане на градина с лечебни билки, генетична банка, разсадник за билки и хербарий. Програмата ни за производство на лекарства на билкова основа също е на път да заработи скоро. Дейностите ни, насочени към опазване на биоразнообразието, са свързани с повишаване на информираността на хората и особено на младежите.

Бяха предприети и социални граждански действия за прекратяване на добива на черен гранит, който уврежда флората и фауната на девствените гори.

ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖА И ПРОМЯНА НА ПОЛИТИКАТА:

Участвал съм в VHAA I (Доброволна здравна асоциация на Индия, Ню Делхи) VHAK (Доброволна здравна асоциация на Каматака, Бангалор) и Федералния съюз на Доброволческите организации за развитие на селските райони (FEVORD-K), работейки за промяна на политиката в сферата на здравеопазването и развитието на племената.

VGKK подкрепя развитието на други организации, вместо да разширява дейността си и някои от младите социални работници и лекари, които преди работеха за нас, днес организират собствени програми за развитие. Дори и паричното изражение на тази награда, която получавам днес, ще бъде използвано в подкрепа на една такава кауза.

В този паметен момент, бих искал да изразя сърдечната си признателност към всички филантропи и всички достойни хора, които ни помогнаха, към Правителството и представителите на неправителствените организации, към нашите прекрасни служители, които работят денонощно в името на развитието на племената и не на последно място към самите коренни жители, които в голяма степен са постигнали своите цели.

Благодаря ви!

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.