Giving What We Can – дарения, които имат значение

Статия: „Giving What We Can: увеличаване на влиянието на даренията“ на Сара Кук

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Броят важни организации и каузи, на които можеm да дарим пари, е толкова голям, че изборът ни е почти невъзможен, а това на кого даряваш е също толкова важно, колкото и  размера на сумата. Giving What We Can събира информация за това кои организации оказват най-голямо влияние върху обществото и се опитват да увеличат не само размера на даренията, но и положителния им ефект. Членовете на Giving What We Can се ангажират всяка година да даряват 10% от доходите си с надеждата, че тази сума поже да окаже огромно въздействие ако попадне в правилните ръце. Доузър разговаря с Ник Бекстед от Giving What We Can за това как можем да увеличим положителното влияние на даренията.

Dowser: Даренията наистина ли помагат? Какво може да направи човек, ако няма възможност да дари голяма сума?
Бекстед: Съществуват доказателства, че даренията, направени на някои организации могат да имат силно положително влияние, дори и самата сума да не е много голяма. Stop TB Partnership, една от благотворителните организации, които препоръчваме, например, предлага евтино и ефективно лечение на туберкулоза, наречено DOTS. Според Проекта за определяне не приоритети при контрола на заболявания, лечението струва между $150 и $750, но може наистина да спаси човешки живот. Тази приблизителна оценка е получена в следствие на контролирани опити и анализ на разходите и ползите. Знаем със сигурност, че лечението действа.

При такава цена дори и онези, които нямат възможност да направят голямо дарение, могат да спасят човешки живот. Ако даряваш по 10% от доходите си, дори и да не получаваш много, с годините сумата, която ще се натрупа, ще е достатъчна за спасението на десетки души.

Но ако и тази сума ви се струва голяма, трябва да отбележим, че друга от организациите, които препоръчваме, Deworm the World, може да постигне много и с още по-малко средства. За около 50 цента можете да излекувате едно дете от паразитни червеи. Лекарството е много евтино и може да се дава от преподавателите в училищата веднъж или два пъти в годината. Едно проучване на MIT показа, че за около $3.50, вложени в това лечение, можеш да осигуриш цяла година посещаемост на учебните часове, които иначе биха били изгубени, защото децата са болни. Deworm the World осигурява и техническа помощ на правителствата в Кения и Индия, които желаят да приложат програмата в по-голям мащаб.

Едно от нещата, които възпира хората, е съмнението, че дарението им няма да бъде използвано пълноценно и няма да помогне на нуждаещите се. Наистина ли всеки долар е важен и може да окаже положително влияние? Или всичко зависи от благотворителната организация?

Говорим за една сфера, в която добрите намерения не са достатъчни. Много е важно да финансираме само най-добрите организации. Повечето социални програми и услуги не се оценяват достатъчно внимателно. А онези, които все пак се оценяват, се оказва, че не са никак ефективни. Според Дейвид Андерсън, помощник-директор в Института за Политика, основана на доказателства, около 75% от социалните програми и услуги, които са били оценени, оказват върху обществото слабо или ограничено положително влияние.

Сред програмите, които все пак работят, ефективността, с която се изразходват средствата, силно варира. Например Проектът за определяне на приоритети при контрола на заболявания проведе проучване на над 100 програми за здравеопазване, насочени към хората в развиващите се страни. Най-добрите организации се оказаха 100 пъти по-ефективни от средностатистическите по показателя повишаване на броя години пълноценен живот на всеки изразходвани 1000 долара.

За щастие можем да изберем някои от най-добрите организации и да сме сигурни, че използват даренията ни за програми, които са възможно най-ефективни. Дарителите могат да разгледат интернет страницата ни и от нея да получат повече информация за благотворителните организации, които препоръчваме.

Разкажете ни повече за проучванията, които сте правили относно финансовата ефективност на организациите.
Голяма част от тези проучвания са свързани с благотворителни организации, работещи в сферата на здравеопазването. Анализираме фактори като броя хора, до които достига програмата, какъв ефект оказва и колко средства са нужни за това. Финансираме проекти, които осигуряват максимално повишаване на броя години пълноценен живот на всеки изразходван долар. След това търсим организации, които се занимават само или почти само с такива проекти, прозрачни и доказано ефективни са, и се нуждаят от допълнително финансиране.  

За какво е важно да помисли човек преди да направи дарение?
Хората, които правят големи дарения, трябва да подходят към въпроса със същото внимание, с което подхождат и към други важни финансови въпроси, например какъв автомобил или жилище да си купят, или в какви акции да вложат парите си. Дарителите, които проявяват интерес, могат да намерят някои от най-добрите организации, нуждаещи се от финансиране на нашия сайт или на страниците на други организации, оценяващи ефективността на благотворителните дружества, като например www.givewell.org.

Могат ли членовете на
Giving What We Can да решават на кои организации да даряват средства?
Нашите членове се ангажират да даряват 10% от доходите си на организации, които според тях помагат на най-бедните хора в развиващите се страни. Giving What We Can не събира пари от своите членове. Предлагаме им на кого да направят дарение, но решението си звиси от тях.

Освен че отправяме препоръки, не вземаме никакви други решения от името на членовете си. Но имаме онлайн форум, в който членовете ни често отправят предложения за допълнителни проучвания и програми.

В момента имате 64 члена. Какви са плановете ви за разширение на дейността?

Желаем да открием офиси и в Канбера, Лондон и Принстън. През първата година от основаването си от 24 станахме 64 души. Надяваме се и през следващата година да имаме подобен растеж.

Giving What We Can е част от едно по-широко движение, което насърчава ефективността в сферата на благотворителността. Организации като GiveWell, The Life You Can Save и Poverty Action Lab също споделят подобни идеи относно ефективността на даренията и защо тя е толкова важна.

Защо започнахте да се занимавате точно с това?
Основното послание на Giving What We Can: „Всеки от нас може да окаже огромно влияние върху живота на много хора, като дари 10% от доходите си на най-ефективните благотворителни организации” звучи много близко до моя начин на мислене. Надявам се да успея да подобря и да спася живота на стотици хора, чрез внимателно подбраните дарения, които правя. И не мисля, че ще съжалявам за нещо. Хората съжаляват за много неща в живота си, като развалени взаимоотношения с роднини и приятели, които никога не са поправили, или за многото неща, които не са постигнали. Но едва ли има някой, който на смъртното си легло ще съжалява, че е отделял 10% от доходите си, за да помага на нуждаещите се.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.