Ако аз управлявах света, щях да…

Статия: „Как да използваме социалните медии за да предизвикаме действия, а не само коментари“ на Леора Фридман

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Проблем:
Докато някои възхваляват социалните медии и способността им да водят до социални промени, други се съмняват, че информацията и дискусиите водят до реални действия. Тази есен Mалкълм Гладуел ясно заяви, че социалните медии не водят до важни промени, пояснявайки, че връзките, които социалните медии създават между хората са твърде слаби, изискват твърде малко от участниците и не водят до „високо рисков активизъм”. Според Гладуел взаимоотношенията, изградени чрез социалните медии ни осигуряват информация, но не ни карат да действаме. Основателят на Ако аз управлявах света, Синди Галоп, желае да промени това и да използва социалните медии, за да подтикне хората към действие.  

Решение:
След като влязат в „Ако аз управлявах света”, първото нещо, което потребителите правят, е да до вършат изречението „Ако аз управлявах света, щях да…”. В зависимост от отговора ви, сайтът предлага множество възможни действия, които да предприемете още сега. С всяко едно действие си изграждате профил, създавайки не само списък, но и изграждайки своя идентичност, която след това можете да споделите в платформи, като Facebook и Twitter. Потребителите са представени чрез своите микро-действия и „платформи за действие”, т.е. как биха променили света. Освен това всеки може да създава микро-действия, които да бъдат подети от други. Галоп, която има опит в рекламата, внимателно обмисля как може да превърне добрите намерения в разпознаваема марка не само за отделния човек, но и за цели компании, които могат да извлекат полезна информация от каузите и действията, от които се интересуват потребителите.

Резултати:
Само десет месеца по-късно, „Ако аз управлявах света” води до неща, които Галоп никога не е очаквала. „Винаги сме искали да го превърнем в място, където всичко, което поискаш (не само социалните промени) се случва”, споделя Галоп. „Чрез сайта ни хората стартират собствен бизнес, осъществяват личностни промени, един политик използва сайта ни за предизборната си кампания, учителите го използват по време на учебните часове.” Сайтът си партнира и с конференциите при т.нар. „Моменти на намерение”, когато генерирането на идеи преминава във фазата на предприемане на реални действия. Галоп споделя, че за разлика от други приложения за социални медии „при „Ако аз управлявах света” не можеш да лъжеш, защото всичко се определя от реалните ти действия.” Основателката се надява „Ако управлявах света” в бъдеще да предложи на потребителите един цялостен профил, който са си изградили в социалните медии, както и начини да го доразвият чрез микро-действия. „Концепцията за микро-действията всъщност изобщо не е нова, споделя Галоп, иновацията ни се състои в това, че предприемайки тези действия ние се чувстваме по-добре и изглеждаме по-добре в очите на останалите”.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.