Закрилниците на процеса на развитие (Невидимият град)

Невидимият град – духовна биография на руския народ е книга на Хари Салман.

Оригинал: De onzichtbare stad, Kok Agora, Kampen, Холандия, 1996. При въпроси по книгата, за автора и т.н. се обръщайте към Крум Сяров.

В Апокалипсиса Йоан описва как смея се опитва да изяде детето на родилката. Веднага след раждането сина й е спасен от Бога, а тя бяга на сигурно в пустинята. Движението на Богомилите е създало за руския народ един свещен оазис в пустинята – Духовната църква на Китеш, където родилката (руската душа) оставя Духовното си дете (бъдещата култура на братството и прошката) да порастне. Това се случва в различните фази на различни места – първо в Киев, после в областта на Владимир и най-после отвъд Волга, на езерото Светлояр. През последните столетия вътрешната църква се развива и на други места, например в горите на Сибир. През миналия век руснаците създават на много места Китеш-общности, където могат да работят за идването на вътрешния цар под закрилата на Мария. Тук се създават зачатъците на една социално-християнска култура, която ще осъществи руската идея (бележка на преводача – най-късно тук е важно да отбележим, че почти 20 години след написване на книгата, тоест през 2013, вероятността Духовната промяна да дойде именно от тези отделени от останалия свят общности е малка. По-вероятно е новата култура да се появява постепенно сред градовете, там, където са младите и Одухотворени хора, носещи промяната и там, където е по-голямата част от населението на страната. Според последните послания, получени от Диана Мечкова отделените от света общности са били един възможен път, но той не е успял да сполучи и вече се търсят други методи за повдигане на човечеството, като например раждането на Златните деца).

В Богомилското движение се обръща внимание на развитието на силите на сърцето и се подготвя един нов социален живот, които се оповава на самосъзнанието на индивида. Това е едно течение на женското начало, което разгръща възможностите на София-силите и се отваря за все още спящите мъжки сили. За да може да ги събуди, движението на Богомилите търси връзката със Средна Европа и приветства протестанти и розенкройцери в Русия. Чрез тази среща, която може да се превърне в Духовна сватба, се осъществява интеграцията на мъжкото в женската руска душа.

Руските Богомили пазят мистериите на София. Към тях принадлежат и известни тайни, свързани с възпроизвеждането, които са били известни на Харисън и Щайнер. Става дума за особена възприемчивост, която жените на изток ще развият и ще могат да осъществяват Духовна връзка с детето, което иска да се роди. По този начин пътя на детето към земния живот ще бъде улеснен и пазен.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Духа и Душата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.