Кошмари по пътя на развитие (Невидимият град)

Невидимият град – духовна биография на руския народ е книга на Хари Салман.

Оригинал: De onzichtbare stad, Kok Agora, Kampen, Холандия, 1996. При въпроси по книгата, за автора и т.н. се обръщайте към Крум Сяров.

Върховата точка на една цяла серия от злини в руската история е болшевизма. От него прозилизат най-големите заплахи за процеса на раждане на руската култура. Болшевистите всяват смърт и унищожение. Те се грижат импулсите на Ленин и на другите ръководители да останат живи и след смъртта им. Пример за това е мумията на Ленин. Генади Бондарев говори в тази връзка за „вечното политбюро“ на болшевизма, което иска да свърже членовете на партията по ритуален път с мъртвите водачи. Освен това болшевизмът открива и как може да унищожи душите на хората като ги принуди да си признаят престъпления, които не са извършили и въпреки осъждането на смърт все пак са благодарни на Сталин. Болшевизма постига и немислимото за едно общество, в което гражданите се унищожават един друг.

В основата на този болшевизъм се намират три сили от изтока, запада и юга, които превръщат процеса на развитие на Русия в кошмар. Първата сила идва от Азия, от една стара култура на силно групово съзнание, в която действа магията на шаманите. Тези влияния идват от тюркските и монголски номади и техните политически структури, в които индивида няма самостоятелно съществуване.

Чрез византийското християнство от юга на руския народ оказват влияние сили от по-ранни културни епохи. Заради него Русия, както и Балканите, загубват връзката със съвременното развитие на европейската култура. След Средновековието това се подсилва от Духовните сили на римския свят. Става дума за Духа на Римската империя, който пречи на индивидуалното развитие на личността и разделя хората и народите. Църковното мислене (римското и православно) счита самостоятелното Духовно развитие за голяма заплаха и се противопоставя на средноевропейските движения на хуситите, протестантите, розенкройцерите и антропософите. В това мислене действат дори още по-стари влияния, като теократично-йерархичните правила на египетската култура. В Русия това мислене е разпространено предимно от йезуитите, но и в руската църква има едно „йезоитско“ течение, което още не е преодоляно. То иска да постави Духовния живот на руснаците отново напълно в ръцете на църквата и да прогони всички други движения извън страната.

От запад в Русия навлиза съвременното културно мислене. Средна Европа и англо-американския свят представляват два аспекта на съвременното съзнание. От една страна Средна Европа се стреми към обединение на материалното и Духовното. От друга страна, западно-европейската и американската култури затъват все повече в материализъм, най-вече заради всесилното икономическо мислене. В него се изразява трудно поддаващия се на обуздаване егоизъм. Съвременната икономика подтиква борбата на всички срещу всички и създава нови и нови техники на манипулация, с които силните в обществото да управляват останалите. Те работят със сили като стремежа към власт, амбиция и ненаситност, които подкопават чувството за общност. В Русия западното влияние се разпространява най-вече от политически корумпирани кръгове.

В болшевизма има винаги две крила – едно прозападно и едно националистическо-фашистко, които вижда мисията на Русия в Азия. Новите нео-болшевистки течения пречат за развитието на индивидуално самосъзнание и Духовно раждане на Русия.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Духа и Душата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.