Практическа помощ (Невидимият град)

Невидимият град – духовна биография на руския народ е книга на Хари Салман.

Оригинал: De onzichtbare stad, Kok Agora, Kampen, Холандия, 1996. При въпроси по книгата, за автора и т.н. се обръщайте към Крум Сяров.

В тази книга въведохме и обсъдихме въпроси за човешкото и социално развитие на обществото и връзката със Земята. В руското съзнание тези въпроси живеят като вътрешни картини (Мъдростта, град Китеш, Майката-Земя), които трябва да бъдат преведени за земната действителност. Руската култура търси практическа помощ в този процес, която може да дойде от средноевропейската култура (бележка на преводача – според мен и според Учението на Дънов е по-вероятно тази помощ да дойде не непосредствено от Средна Европа, а от там, но през България). Тази помощ не е географски и човешки свързана със Средна Европа. Средноевропейското тук трябва да се разбира като качество на съзнанието, чрез което Духовните картини могат да се превърнат в практическа реалност. Искам да дам четири области, в които това ново съзнание в Русия може да се развие:

1. Излекуване на индивидуалната душа. Хората в Русия са откъснати от собственото си душевно развитие в областта на културата. Съветското възпитание е успяло да задуши всичкото творчество, духовност и личен морал. На хората трябва да бъде помогнато, за да отделят време за себе си, да преработят какво се е случило с тях, да вземат развитието си в собствените си ръце и да развият талантите си. Това изисква подновяване на педагогиката и нови форми на психотерапия, боиграфична терапия и терапия чрез изкуство. Чрез тях хората ще преодолеят застоя в творческото си мислене и ще започнат да вземат собствени съзнателни решения. Още Толстой се оплаква, че „руснаците не могат да променят самостоятелно живота си“. Би било само по себе си едно голямо постижение, ако хората прочистят поне домовете си и извършат необходимите ремонти. Става дума за възраждане на душевните сили, което може да доведе до свързването им с руската култура и намирането на път към свободен Духовен живот извън православната църква. От това може да се развие една нова същност, едно ново съзнание за тяхното място в света.

2. Поддържане на социалния живот. В социалния живот хората са се отчуждили един от друг, а старите общества са унищожени. Много са израсли в недоверие и страх. Те никога не са учили как да работят заедно (бележка на преводача – същото може да се каже и за България. Лично мен никой не ме е учил да работя заедно с други хора. Научил съм се сам и то по две причини – имам брат и съм играл по цял ден футбол, една от най-социалните игри. Именно тази й социалност води до голямата и популярност. Още като дете забелязах, че голямата част от връстниците ми също не са учени да работят заедно и са напълно неспособни на това. С годините, благодарение на тази проста игра, много се научиха, но не всички. Много е важно да обърнем внимание на думите на Рудолф Щайнер относно съвместната работа и обединението на хората. Всеки един човек трябва да се развива индивидуално, да напредва Духовно, да разширява собствената си свобода, да осъществява мисията си и да действа отговорно за общо благо. Съвместната работата между хората е нещо, което трябва да се учи старателно и дълготърпеливо. Често е дори по-лесно човек да се издигне Духовно и да се срещне в Духовния свят с всички други души, милеещи за общото благо. Именно там, на нивото на ангелите и посредством тях, се случва Духовното обединение на хората. А то е най-добрата предпоставка за съвместната работа между цялостно развили се индивиди. Този път на единство и обединение, чрез Духовните светове, е първостепенен, но не изключва стремежа към тях и на чисто физическо ниво). Има необходимост от социални терапии и програми за социална рехабилитация на милиони хора от народа, които са изпаднали от всякакви социални мрежи. В Русия, където за помощ и грижа се разчита почти изцяло на семейството и на приятелите, една човешка инфраструктура за задоволяване на основните потребности на хората е спешно необходима. Развитието на нови взаимоотношения в непосредствената среда на хората може да доведе до нови отношения и обществено съзнание. В способността за истинска съвместна работа между хората се крие бъдещето на Русия. (бележка на преводача – очевидно същите разсъждения и изводи са напълн необходими и за България, където положението слабо се променя, въпреки вече почти седемте години в ЕС).

3. Братска икономика. В съветските времена хората са загубили инициативните си сили. Само единици имат способността да използват талантите си в помощ на другите. Именно в това се крие истинската икономика, а не в кражби, рекет, спекулации, вдигане на цени и други подобни практики, които са определящата картина днес. Необходима е една институционална рамка за здрава икономика, за да могат парите да се влагат в дейните сили на страната и в образование, допълнителни обучения и практически познания, така необходими за развитието на предприятията. Хора с предприемачески способности трябва да получават достъп до кредити, за да могат да могат да прилагат възможностите си по положителен начин за обществото. За новата икономика най-важни са продуктивни техники в малък мащаб, връзката между производител и потребител и отговорното отношение към околната среда. И тъй като връзката на руския народ със Земята е толкова силна, то новоизграждането на селското стопанство е от ключово значение.

4. Развитие на проекти. Руснаците са майстори на оцеляване и могат да ограничават потребностите си до абсолютния минимум. За съжаление обаче са загубили способностите си за съвместна работа, в земеделието, в занаятите и техниката. Все качества, които все още се пазят в страните от третия свят. В Русия те отново трябва да бъдат научени. За това са необходими икономически проекти, които свързват градовете със селата. Мъртвото село ще може така да се съживи в дългосрочен план и отново да бъде здравата основа за икономическото развитие на градовете. Такива проекти ще имат педагогическо, терапевтично, социално, икономическо и екологично значение. Те могат да освободят енергията от вътрешните картини на София, Китеш и Майката-Земя. А с нея хората ще преборят хаоса в душите си и в социалния живот.

Европеец означава най-вече, че индивидуалния човек е буден, господар е на живота си и взема участие в съдбата на събратята си. Става дума за развитието на социални и индивидуални умения, които правят възможно изграждането на свободни човешки общества. В Русия наченките на такива общности биват отново и отново разрушавани и затова ще трае още дълго време докато те започнат да съществуват. Работата по тези четири задачи ще вложи в руската душа необходимото мъжко начало, което създава ред. Тази работа ще преобрази днешното руско съзнание и ще свърже по-добре женското и мъжко начало. Така руският народ ще бъде в състояние да подреди живота си.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Духа и Душата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.