Реч на Ситембизо Ниони при връчване на Награда за цялостен житейски принос

Реч на Ситембизо Ниони при връчване на Награда за цялостен житейски принос, 9.12.1993г.

Уважаеми гости, почитаеми членове на парламента, дами и господа,

Новината за тазгодишните лауреати на Наградата, обявена в Стокхолм на 6.10, достигна до нас на следващия ден. Тази новина бе широко отразена от местните вестници в Булавайо. Денят, в който разбрах, че ORAP са избрани за носители на Наградата за цялостен житейски принос, бе един от най-щастливите за мен в професионален план. Спечелването на тази награда се дължи на качеството на хората, с които работя и на общностите, които подпомагаме. Тя е признание не само към мен, но и към всички жени в Зимбабве и особено онези, които живеят в селата и които ме научиха на мъдрост и търпеливост, но и преди всичко да бъда стратег.

Изключително сме радостни, че убеждението ни, че човешката култура е един от най-важните инструменти за повишаване на гражданската активност, получава подобно международно признание. За нас пътят на развитие, съобразен с местната култура, стои в основата на всичко. Следваме този път вече 12 години. Нашият подход връща на хората автентичността и силата, която винаги са имали. Като най-добре запознати със своята култура, хората могат да поемат контрол върху развитието си не само на теория, но и на практика.

Изпитваме особена гордост и удовлетворение от факта, че ORAP бяха избрани за носител на тази награда, защото представляват типичният афиркански подход към развитието. Това е огромна чест за целия африкански континент. Заедно с ORAP успяхме да издигнем знамето на Зимбабве и на Африка на висотата на международното признание.

Бих искал да използвам тази възможност, за да благодаря на Комисията към Фондацията за цялостен житейски принос, която не просто ми връчва някакво отличие, а чрез него признава таланта и дарбата на жителите на Африка, чиято култура през последните години за съжаление бе погребана под руините на едно наложено ни отвън развитие. Хората, живеещи в селата, работят най-много от всички други по света, но рядко получават признание за труда си. ORAP „работи усилено за разпространение на своя опит из целия свят.” Благодарим ви за това признание. Това, което ни остава да постигнем сега, е пълна устойчивост. Паричното изражение на наградата в размер на 50 000 долара ще бъде използвано, за да направи развитието ни устойчиво. Бих искал да предизвикам, убедя, окуража и стимулирам всички, които желаят добро на нас и други подобни начинания, да въплатят доброжелателството си в реални действия и да подкрепят нашите усилия. Хората, живеещи в селските райони, никога нямаше да постигнат толкова много без помощта на нашите дарители, които, уверен съм, се гордеят с възможността да участват на тази специална церемония днес.

ORAP постига изключителни резултати не само в мотивирането на хората, но и в реализирането на конкретни проекти.

Осигурихме питейна и поливна вода за четвърт милион души. Производството и дистрибуцията на храни се подобри с 80%. По-голяма част от семействата днес имат достъп до хранителни продукти. Повечето фермери се върнаха към традиционните, органични методи за обработка на земята, които щадят околната среда. Те събират и засяват традиционни култури и дребни житни сортове, които са по-питателни и по-устойчиви на суша.

По време на сушата от 1991-1992г. – най-тежката, която помним, семействата успяха да оцелеят благодарение на миналогодишните добиви и да доживеят до пристигането на международната хуманитарна помощ. Чрез своята добре развита мрежа, обхващаща множество селски райони, успяхме да осигурим храна за близо два милиона души, достигайки и до най-отдалечените части на Северен, Южен и Среден Матабелеленд. Тези усилия спасиха човешки животи. Днес вече сме стартирали и програми за възстановяване от сушата – изграждане на по-добри житни хамбари и язовири.

Разчитайки на традиционната архитектура и дизайн семействата подобриха и домовете си. Кухните в селските райони обикновено се изграждат от жените и са мястото, където цялото семейство се събира заедно. Днес тази кухни са по-чисти, по-големи и по-проветрени. Всички тези дейности водят до намаляване на детската смъртност и подобряване на храненето и общото здравословно състояние.

Групи от отделни семейства работят заедно, за да задоволят основните си потребности и за да могат децата да учат. Така много повече деца от селските региони получават образование.

През януари 1994г. ще отвори врати Селско училище за средно образование, в чиито учебен план ще влиза и организиране на граждански движения. Идеята е да имаме училище, което да обвърже децата с тяхната среда, за да може те истиснки да се заинтересуват от развитието на родните си места, вместо да бягат към градовете.

Всяка асоциация в състава на ORAP включва Център за развитие, чрез който всяко село може да изрази и развие своите социални, политически и икономически нужди. На това ниво се предлагат и кратки практически курсове по земеделие, отношения между деца и родители, строителство, дърводелство и т.н. Подобни центрове се използват също и от правителството, и от други местни организации. Постепенно те се превръщат в центрове за координиране на местните действия от самите местни жители.

Наскоро бе проведено проучване, чиято цел е да открие по-устойчиви начини за развитие на предприемачество в селата. В миналото дейностите за генериране на приходи в селата, осъществявани без каквото и да било проучване, обучение и подкрепа, са се проваляли. ORAP се надява, че с помощта на паричното изражение на тази награда, ще успее да стартира успешни икономически проекти в част от селата. Освен тази проекти на местно ниво, ORAP участва и в по-мащабни инициативи, чрез които финансира своята дейност. Освен финансови ползи, нашият бизнес осигурява и 60 работни места за младежите, живеещи в селата. Той служи и като място за обучение за онези групи, които желаят да започнат свои дребни предприемачества.

Бих искал отново да благодаря на Фондацията за цялостен житейски принос за тази награда. Уверявам ви, че тя ни въздейства силно мотивиращо. Най-смелите ни идеи, планове и постижения все още предстоят. Но сме сигурни, че ще ги постигнем, особено след като знаем, че имаме приятели във ваше лице.

Благодаря ви.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.