Вандана Шива – традиционните знания като основа за бъдещо развитие

Статия: Вандана Шива (Индия) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за това, че поставя жените и екологията в центъра на съвременното развитие.”

Д-р Вандана Шива е специалист по Физика и пише доктурантура на тема „Скрити вариации и не-локалност в квантовата теория” в Университета Западно Онтарио в Канада. По-късно тя се ориентира към интердисциплинарни изследвания в областта на науките, технологиите и политиките по околна среда. Проучванията си тя провежда в Индийския институт на науките и Индийския институт по мениджмънт в Бангалор, Индия. През 1982г. напуска института, за да създаде своя Изследователска фондация за наука, технологии и политики по околната среда в родния си град Дехра Дум в подножието на Хималаите.

Шива е изключително отдадена, продуктивна и ефективна активистка и интелектуалка. Като активист тя често координира, подкрепя и се учи от граждански организации, работещи по широк набор от проблеми из цяла Индия. Шива често говори на международни форуми в полза на развитието, основано на хората и включващо тяхното активно участие. Като интелектуалец, тя е автор на поредица от книги и статии, оформящи и доразвиващи дебата за развитието на човечеството.

Нейната фондация представлява неформална мрежа от изследователи, които подкрепят борбата срещу климатичните промени. Една от целите им е описване и намиране на научни доказателства за древните, традиционни знания на народа. Фондацията е осъществила важни проекти в множество области, сред които:

  • Земеделие и генетични ресурси. Критичният анализ на Шива относно ефектите от Зелената революция и влиянието на „втората” Зелена революция, задвижена от генното инженерство, е от изключителна важност за научни свят. В продължение на 15 години Шива води кампании свързани с етичните и екологичните аспекти на генните модификации, както и кампании за био-сигурността и изграждането на гражданска съпротива срещу въвеждането на ГМО в земеделието.
  • Биоразнообразие. Шива започва да работи по въпроси, свързани с биоразнообразието още през 70-те години заедно с движението Чипко. Тя пише на теми като водни ресурси и лесовъдство, а приносът й далеч надхвърля обикновената критика. Шива организира „гражданска програма за биоразнообразие, поставя началото на движение за органично производство в Индия и изгражда ново движение, наречено Навданиа – най-голямата мрежа от събирачи на семена и органични производители, които се стремят да съхранят местните сортове растения. Шива смята, че биоразнообразието е свързано и с разнообразието от култури и традиционни знания. Тя води национални и международни кампании срещу „биопиратството” – патентоването на местни, народни знания. Книгата й, „Биопиратството” разказва за възникващите корпоративни монополи върху живи организми и върху поминъка на най-бедните.
  • Кампании срещу Световната банка и Световната търговска организация. Шива води кампании, които поставят под натиск световната банка и тя е принудена да гледа на тях все по-сериозно. Шива представлява „Природата” по време на Народния съд срещу Световната банка и Международния валутен фонд, провел се в Берлин през 1988г. Тя е в ръководния екип на Гражданския форум, който съвпада със срещите на Световната банка през 1991г. Шива е инициатор и на множество мащабни движения в Индия, свързани с проблеми със Световната търговска организация, особено в сферата на интелектуалната собственост и земеделието. Тя е и съосновател и член на управителния съвет на Международния форум за глобализацията, гражданска инициатива, занимаваща се с мониторинг на влиянието на глобализацията. Към момента Шива води и Международна кампания за правото на прехрана относно правото на хората на продоволствена сигурност и знания.
  • Екология и равенство между половете. Книгата на Шива „Да оцелееш: Жените, екологията и оцеляването” (Zed, 1989) получава международен отзвук. Шива е съпредседател на проведения през 1991г. Световен конгрес за жените и околната среда. Заедно с Фондация Даг Хамарскьолд, тя води дискусията „Жени, екология и здраве”, въз основа на която е издаден редактиран от нея том на „Диалог за разивитие”. Шива поставя началото на международно движение, наречено „Различни жени за разнообразието” за защитата на биоразнообразието и различията между културите.

Списание „Тайм” избира Шива за „Герой на околната среда” на 2003, а „Asia Week” я определя като един от  петте най-влиятелни оратори в Азия.

Част от другите й отличия включват Орден на златната арка, Наградата Global 500, връчвана от ООН, Международна награда за деня на земята, Грант Ленън Оно за мир, Награда Сидни за мир за 2010.

Шива участва и в управителните съвети на множество организации, сред които Съветът за световно бъдеще, Международния форум за глобализацията и Slow Food International.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.