Финландско движение за действие на селата

Статия: Финландско движение за действие на селата на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за това, че ни показаха един динамичен път към възстановяването на селските райони, децентрализацията и овластвяването на народа.”

През 60-те и началото на 70-те години много села във Финландия се обезлюдяват. През 1974г. обаче се появяват първите признаци на възстановяване на селските райони, а през 1976г. те достигат и до Лаури Хаутамаки, който по-късно става професор във Факултета по регионални изследвания в Университета в Темпере. Той започва изследване на това зараждащо се движение, за да оцени потенциала за възстановяване на селските общности. Новите идеи на проекта (примерно „конкретните утопии”) привличат вниманието на обществото. За по-малко от десет години (1977-1985) броят на Селските комитети скача от 50 на 2000. През 2009г. във Финландия има 4000 села и почти всяко си има собствен Селски комитет или Селско общество, което да координира проектите за развитие на селото. Активисти организират и Селски общности за действие във всички 12 провинции в страната. Дори и на национално ниво е създадена организация, Suomen Kylätoiminta ry., включваща различни асоциации, подкрепящи дейностите, извършвани в селата.

Селските комитети са израз на колективни действия в малък мащаб, които вземат превес над индивидуализма. Възстановяват се комуналните и социалните услуги, като здравеопазване, пощенски служби, обществен транспорт. През 1986г. един учен пише: „Макар възраждащата се активност в селата да постигна много положителни неща, важността й се крие много по-дълбоко. В дългосрочен план тя се състои в промяна на отношението на хората. Предишната пасивност и покорство отстъпиха място на една нова жизненост, независимост, общностен дух и по-добро познаване на възможностите за действие и търсене на подкрепа.”

С годините задачите на Селските комитети се променят. През 80-те и началото на 90-те, основната им дейност се състои в набиране на средства за осъществяване на различни проекти. Основният метод е традиционната финландкса доброволна работа в екип „talkoot,“ която е насочена към постигане на обща цел. След присъединяването на Финландия към ЕС през 1995г. става възможно и финансирането на проекти за развитие на селските райони с помощта на европейски фондове и по-специално програмата LEADER. Съществуват обаче мнения, според които европейските програми са развалили първоначалната идея на Движението за действие на селата, като някои селища дори отказват да приемат средства от ЕС. Повечето Селски комитети обаче все още вярват, че могат да приемат пари по програма LEADER без да опорочават първоначалната идея „селата да поемат съдбата си в собствените си ръце”.

Селските комитети играят важна роля в изпълнението на регионалните политики (развитие отдолу нагоре). Съществуват доказателства, че те са помогнали за създаването и развитието на едно ново сътрудничество между по-традиционните организации (на фермерите, професионалните съюзи, младежките общности, женските клубове и др.) и предприемачите. Съживяват се и услугите, свързани с домакинството и фермерството и особено органичното земеделие. Всички тези организации са израз на нарастващата решимост на хората да съхранят динамиката, качеството и разнообразието на живота си и да го предпазят от характерните за останалите страни тенденции към урбанизация, централизация и загуба на независимостта и поминъка на селските райони.

Селските комитети обединяват жизнеността и изобретателността, които се проявяват в широк набор от дейности, с гъвкавостта и ефикасността на организацията и очевидните познания и любов към родното място, неговата култура, традиции и околна среда. Дейностите на комитетите включват изкуство (музика, театър, рисуване), занаяти (традиционни и съвременни), икономическо развитие и окуражаване на предприемчивостта, спорт, всякакви социални събития, включващи цялото село и генериращи осезаем ентусиазъм и жизненост.

Например селото на Тапио Матлар, Вуоренкила в централна Финландия наброява едва 150 жители, но Селската общност е една от най-активните в цялата страна. През 80-те години селото отваря ски-център, който все още е действащ и всяка зима привлича хиляди туристи. Жителите пишат книга за историята на селото (публикувана през 2006г.), която се простира на 500 страници и включва множество исторически фотографии. Предстои издаването и на 2-часов DVD-филм за селото. Както издаването на книгата, така и филмът са финансирани изцяло от жителите на селото. Друг скорошен проект е строежът на модерна вятърна мелница, която да отразява старото мото на Движението за действие на селата: „Ние не се борим срещу вятърните мелници, а за тях!”

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.