Народен здравен център в Бангладеш

Статия: Народен здравен център/ Зафрулах Чоудъри (Бангладеш) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за изключителния му принос към опазването на здравето и насърчаването на човешкото развитие.”

Gonoshasthaya Kendra (GK, Народния здравен център) е основан през 1972г. от д-р Зафрулах Чоудъри и негови колеги. Още от самото начало Здравният център се фокусира върху независимото и ориентирано към хората развитие. Макар в началото центърът да е ориентиран основно към здравеопазването, с годините той постепенно разширява дейността си и обваща и други важни сфери, влияещи върху живота на жителите на Бангладеш – образование, хранене, земеделие, създаване на работни места, производство на основни лекарства и еманципация на жените.

Най-големите постижения на GK обаче си остават в сферата на здравеопазването. Това е първата организация извън Китай, която осигурява специално обучение за парамедици. Около 180 парамедици, разположени в центъра на GK и в десет регионални звена днес обслужват население от 180 000 души. Те са добре запознати с превантивната медицина и с някои по-прости видове лечения, а дейността им се финансира чрез опростена система за здравни застраховки, чиито размер зависи от платежоспособността на хората. Благодарение на отдадеността на тези лекари в регионите, обслужвани от GK, смъртността сред бременните и децата е наполовина по-ниска спрямо средното ниво за Бангладеш.

През 1981 GK основава известната компания Gono Pharmaceuticals (GP), която произвежда висококачествени лекарства на ниски цени. Компанията е много успешна и осигурява средно 5% от използваните в Бангладеш лекарства, но в някои категории медикаменти делът й достига до 60%.  Цените, на които продава лекарствата, са с 60% по-ниски от цените, предлагани от международните компании, в резултат на което медикаментите в страната като цяло значително поевтиняват. В производството са заети около 400 души. Половината от печалбите се инвестират повторно, а останалата половина се използва за финансиране на социалните проекти на GK.

Успехът на GK става причина Чоудъри да бъде привлечен като основен съветник на правителството на Бангладеш при изготвянето на Закона за основните лекарствени средства през 1982г. Този закон забранява употребата на 1700 опасни или безполезни лекарства и дава уникален пример на останалите държави относно методите за контрол върху пазара на медикаменти. В момента се разработват подробни планове за основаване на Институт за здравни науки, в който лекарите специално ще се обучават относно проблемите на общественото здраве и медицина, отговаряща на нуждите на Бангладеш.

GK разполага и с подробна програма за развитие в сферата на образованието. Тя включва грамотност за всички възрастови групи и специален фокус върху развитието на жените, чрез поредица от инициативи за повишаване на способността им да получават доходи.

GK се контролира от благотворителен тръст, като Чоудъри е един от четиримата попечители. В тръста работят 1500 души на пълен работен ден и още 1000 – на половин. Близо половината от бюджета идва от собствени приходи. Един от основните принципи на GK  е никога да не предоставя своите продукти и услуги безплатно, освен на крайно нуждаещи се. Услугите трябва да се заплащат, независимо на колко ниска цена. Това обяснява и високия процент на собствени приходи в бюджета.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.