Реч на Хелън Мак Чанг при връчване на Награда за цялостен житейски принос (2)

Реч на Хелън Мак Чанг при връчване на Награда за цялостен житейски принос, 9.12.1992

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Държавният произвол, несигурността, заплахите и липсата на демократична алтернатива в Гватемала бяха просто неща, за които бях убедена, че са верни, но скоро разкрих по-дълбоката реалност, скрита във вътрешните спорове в самите държавни институции. Тази държава първо отрича, че е на всички жители, а после се обявява за демократична, вярвайки, че нормите, а не администрацията, въплащават единството на нацията. Тази държава упражнява власт, която превръща всеки, дръзнал да се изправи срещу нея, в предател. 

Правителството арогантно смята, че желанията и интересите, които налага на населението, са израз на консенса на мнозинството. Но тези ценности съвсем не са продукт на нашето общество. Те се определят от онези, които поддържат хегемонията в интересите на Държавата. Това не улеснява разкриването на политическите престъпления, нито пък позволява те да бъдат наказани. Политическите промени в Гватемала са ограничени и своеволията, заплахите, подслушването, преследването, насилията и убийствата продължават. Санкциите срещу тези действия не трябва да са символични, нито да намаляват отговорността на извършителя и съучастниците му, независимо от длъжността им, а да са истинско наказание за порочните държавните политики.

На практика ние изправяме пред съда съществуващата политика на терор, властваща в Гватемала през последните 30 години. Затова този процес за политическото убийство на сестра ми Мирна Мак, всъщност е процес срещу лъжите и дребните съдебни хитрини, като отлагане на дела, покриване на доказателства, нежелание на важни свидетели да се явят на съдебните изслушвания, противоречия в документацията, произволни манипулации на закона и много други. На практика ние водим един съдебен процес срещу Държавата в рамките на самата Държава. По време на този процес обвинителят в мое лице се опитва да даде възможност на държавата отново да постигне консенсус относно социалния договор и да се превърне във връх на едно ново демократично развитие, което не се нуждае от окаяни борби за власт. Чрез този съдебен процес Държавата поставя себе си под съмнение и от моя гледна точка се подлага на изпитание. Но ние не желаем предприемане на действия срещу самата Държава, а по-скоро срещу онези, носещи физическа отговорност и срещу подбудителите на престъпленията.

Необходимо е да уверим международната общност, че не търсим отмъщение, а справедливост. По време на смело водения процес, ние не пожелахме смъртна присъда за единствения човек, осъден за това престъпление. Не поискахме и компенсации за щетите, нанесени на семейството ми от смъртта на сестра ми. Това, което желаем, е справедливост, като доказателство, че на държавния произвол ще бъде поставен край; справедливост, като необходимо условие за по-нататъшното демократично развитие на една Гватемала, в която няма място за страх и насилие.

Знам, че не съм сама. И това ми дава сила. Получихме много послания на подкрепа, солидарност и надежда. Хиляди хора в Гватемала и по целия свят се активизираха и подкрепиха справедливостта и човешките права. Ето защо тази награда е за всички тях. Благодаря на вас, гражданите на света, които носят Гватемала в сърцето си, както и на своите сънародници и на всички онези, които копнеят за мир и справедливост.

Полагам толкова много усилия заради всички: заради Мирна, заради единствената й дъщеря, заради родителите си и най-вече заради всички жертви на несправедливост. Заради онези, които ни дават кураж и са единни с нас, заради онези, които са принудени да мълчат, и заради онези, които прикриват истината и лъжат. Полагам тези усилия, заради онзи, който дава заповед за убийство. И заради онзи, който я изпълнява. Решена съм да постигна справедливост за всички. За онези, които страдат. И за онези, които причинияват страданията. Справедливост, която ще постави край на безнаказаността! Всичко това може да ви звучи трогателно или малко объркващо, но то изразява истинския размер на усилията, които полагаме. Аз научих своя урок. Този труден процес събуди в мен едни човешки сили, които преди бяха останали на заден план, заради дребните ежедневни грижи. Страданието ми помогна да превъзмогна омразата и да разбера по-добре всички жители на Гватемала. Ако преди това разбирах и живеех заедно със страдащите, днес изпитвам солидарност и с всички пленници на политиката на терора, защото те също страдат! Научихме се да изразяваме по-ясно какво е справедливо и необходимо с цел осъществяване на общите ни надежди и стремежи.

Политическите отговорности на гватемалското правителство не са същите като на другите правителства. Не е изненадващо, че политическото престъпление, което ни накара да се активизираме, бе извършено срещу човек, който по никакъв начин не участваше в политиката или във военния конфликт в Гватемала; не е изненадващо, че това убийство бе извършено точно преди изборите, които трябваше да са символ на „демократична прозрачност”. Следователно не е странно, че искаме от настоящото правителство конкретни доказателства за желанието им да поставят край на безнаказаността и на политиката на „националната сигурност”, която реално действа срещу жителите на Гватемала. Това искане се подкрепя от факта, че вече сме доказали, че действащи членове на въоръжените сили, които продължават да са на служба в армията, както и други, вече демобилизирани, са участвали в убийството на Мирна.

Преди няколко месеца решихме въз основа на натрупания до момента опит да основем Фондация Мирна Мак, чиято цел е да търси допирни точки в едно разединено общество, да следва принципите на уважение към човешкото дойстойнство, равните права и разнообразието. Тази награда ще допринесе за осъществяването на проекта, финансиран от Европейската икономическа общност, която оказва подкрепа за модернизирането на правната система в Гватемала.

Бих искала отново да благодаря на Фондацията за цялостен житейски принос, на Шведския парламент, на тази общност и на всички международни организации от името на сестра си Мирна Мак и онези, които тя обичаше най-много: бедните жители на нашата страна, които винаги са страдали най-много от несправедливостта. Вярвам, че не случайно, моята сънародничка Ригоберта Менчу Търн стана тази година носител на Нобеловата награда за мир. Това съвпадение е поредното доказателство за това, че всички ние се борим за демокрацията и се стремим към справедливост.

Благодаря ви.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.