Реч на Джон Гофман при връчване на Награда за цялостен житейски принос (1)

Реч на Джон Гофман при връчване на Награда за цялостен житейски принос, 9.12.1992

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Важна стъпка в посока защита на здравето на целия свят

Дами и господа,

Приемам Наградата за цялостен житейски принос с удоволствие и признателност и вярвам, че тя ще помогне за насърчаването на един разумен проект; проект, който ще донесе полза на всички хора по света.

Каква е целта му? Защо е толкова важна? Какъв трябва да е този проект, за да помогне за постигането й?

  1. Целта, към която е насочен проектът ни

Целта, заради която получаваме Наградата за цялостен житейски принос, е да гарантираме, че всички изследвания относно влиянието на различни замърсители върху здравето, се основават на надеждна информация. Проектът ни започва с база данни за последиците от Чернобил, обхваща и други бази данни за радиацията, диоксина, пестицидите, живака и други източници на замърсявания.

Под база данни имаме предвид първоначалните данни за степента на излагане на замърсителя и здравното състояние на участниците в изследването. Точността на тази информация е определяща за по-нататъшните изводи, които ще бъдат направени въз основа на нея.

Ако самата база данни съдържа невярна информация – поради недоглеждане или пък нарочно – анализът на тези цифри, макар и проведен правилно, ще напълни медицинските журнали и учебници с неверни сведения. Една погрешна база данни превръща всички учени, които я използват в потенциални проводници на смъртносни заблуди, без значение колко чести и добронамерени са самите учени.

  1. Защо целта ни е важна

Последствията от фалшивите бази данни могат да са тривиални или наистина трагични. Ние обикновено се тревожим за вторите. Ако въз основа на погрешна информация в бъдеще разрешим замърсяване на прекомерно високи нива, това ще доведе до милиони страдащи от предотвратими случаи на рак и мозъчни увреждания, които могат да застрашат генетичното разнообразие на цялото човечество.

И така, надеждните бази данни не са само проблем на учените. Целта ни всъщност е свързана с една от основните грижи на обикновения човек: Здравето. Личното му здраве, здравето на децата му, здравето на внуците му.

За да намали както неволните, така и умишлените грешки при био-медицинските проучвания, научната общност е разработила Правила на провеждане на изследвания. При епидемиологични изследвания, в които се изследват групи от хора изложени и неизложени на вредно влияние, правилата изискват: сравними групи, реална разлика в дозата, научно значима разлика в дозата, внимателно възстановяване на дозата, „заслепяване” на учените, провеждащи анализ на дозите, „заслепяване” на учените, анализиращи диагнозата, забрана за промяна на входящите данни след като резултатите станат известни, избягване на прекомерното раздробяване на данните, липса на предварителни очаквания и оценки.

При изследвания на влиянието на радиацията върху здравето, за съжаление се наблюдават множество нарушения на тези правила. Вече сме доказали, че именно при неспазването на изискванията резултатите показват радиационното замърсяване в много по-добра светлина, отколкото ако изследванията се провеждаха по всички стандарти.

(Подробна информация можете да намерите в „Рак, причинен от ниски дози радиация: Независим анализ” (книга, издадена през 1990), „Холокост или нищо необичайно: разкази от една далечна страна” (1991), „Никой не може да избяга: истината за вътрешно-утробното облъчване” (1992); „Инцидентът в Чернобил: последствия от радиацията за настоящото и бъдещите поколения” (книга, издадена през 1993г.) Цялата тази информация е достъпна чрез Комисията за ядрена отговорност, Post Office Box 421993, San Francisco, California 94142, USA.)

Повечето хора не осъзнават, че ситуацията при изследванията на радиацията е подобна на това да разчиташ на тютюневите гиганти да провеждат проучвания на здравните последици от тютюнопушенето. Почти всички анализи на влиянието на радиацията се финансират от правителства, които защитават и насърчават развитието на ядрената енергетика.

Обществото има право да защити здравето си като изиска независимо „второ мннеие” относно радиацията.

След инцидента в Чернобил сред научните среди и популярните медии отново бяха разпалени някои заблуди:

(а) заблудата, че радиация получавана бавно е много по-безвредна от радиацията, излъчена при бомбардирането на Хирошима и Нагасаки, (b) заблудата, че радиацията е безвредна, освен ако не е в големи дози и (c) заблудата, че радиацията дори може да е полезна.

Като учен аз винаги съм приемал тези теории на сериозно и съм прекарал години, проверявайки верността им, чрез анализ на съществуващите доказателства. И на мен БИ МИ СЕ ИСКАЛО радиацията да е безвредна. Нима има човек, който да не желае това?

Но за съжаление, доказателствата, логиката и разума ме карат да отправя следното предупреждение: йонизиращата радиация може да е най-важният причинител на рак, вродени дефекти и генетични заболявания. Не искаме да добавяме ОЩЕ радиация към дози, които и без това получаваме естествено от природата и от които няма как да се скрием.

Когато става въпрос за радиация, рискът за човешкото здраве е много, много висок. Човечеството не може да поеме този риск и не трябва да допуска заради конфликт на интереси да бъдат създавани бази данни, противоречащи на научните стандарти и следователно ненадеждни.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.