Живи понятия и метаморфози

Според валдорф педагогиката всякакви дефиниции преставляват смърт за възпитанието и обучението. Мъртвите понятия могат да свършат работа на човек над 35 години, но не и да дете. На детето са необходими живи понятия и метаморфози, които да се развиват заедно с него. Това означава, че трябва да характеризираме, да описваме, нещата като ги разглеждаме от различни гледни точки. Така силите в душата на детето остават живи и пластични. Трябва да поднасяме на децата живи и дейни неща, които ще ги съпровождат през целия им живот. Затова и ранното и постоянно съприкосновението с природата, с растенията и животните е толкова важно. Те водят при детето до вътрешно преживяване, събуждат любопитството му и запалват вътрешния му пламък.

Всичко трябва да се отнася към идеята за човека. Важно е да се събуди в малкото дете чувството на преклонение, на молитвено настроение. В късните, мъдри и свободни, години на живота то се превръща в способността и силата да благославяме.

Готовите умозаключения на възрастните не носят полза на децата. Нещата трябва да бъдат обсъждани с децата, да не се дават наготово. Важни са процесите на вътрешно движение и гъвкавост. Учейки децата да разсъждават ние изграждаме у тях основните душевни навици. Знанията от и за живота са важни за децата. Разбира се, трябва да се внимава как се поднася всичко на детето и в никакъв случай да не се започва с ранна интелектуализация, а да се залага на преживяванията, на живата сила и на ритъма, които се крият в тях. Също така и на наблюдението и описанието им.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.