За финансирането: Майкъл Грей от Fairbourne Consulting Group

Статия: „За финансирането: Майкъл Грей от Fairbourne Consulting Group на Брайън Стюарт, Джеф Суиндъл, Кристъл Бодили, Лоугън Тиодор и Теса Фарнсуърт

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Дори и най-добрите социални новатори могат да си останат на етап идея, ако не разполагат с необходимите средства за стартирането на проекта си. В тази поредица социални предприемачи споделят своя опит в набирането на средства: стратегии, рискове и безкрайните усилия, положени за получаването на подкрепа и финансиране.

Майкъл Грей работи за Fairbourne Consulting Group, нетрадиционна, международна консултантска компания за развитие, която се фокусира върху най-бедните хора по света.

Dowser: Споделете нещо конкретно и осезаемо, което сте научили през последните три месеца.
Грей: Научих, че хората, които почелят по-малко от два долара на ден и които някои смятат за необразовани, трябва да участват в решаването на собствените си проблеми. Те знаят от какво имат нужда и кои новости ще проработят в тяхната общност много по-добре от някой външен консултант. Много е важно тези хора да бъдат част от екипа, работещ по намирането на решения на проблемите.

Последните ми два проекта ме научиха, че дори и най-бедните хора искат качествени продукти и услуги; към тези хора трябва да се отнасяме като към равностойни партньори, защото и те заслужават шанс да бъдат самостоятелни, също както и останалия свят.

Примерно по време на две срещи с две групи индийки, взели микрокредити (доходите им варираха между 2 и 3 долара на ден), една от групите заяви, че желае в общността им отново да бъде въведена програма за спестявания, а другата група каза, че е загрижена за здравето си и е склонна да отделя средства за това, ако продуктите са достъпни. Тези два примера свидетелстват за това, че местните общности не искат безплатни подаяния. Те са умни и искат и могат да работят за онова, което желаят да получат (без значение дали става дума за това да спестяват за продуктите, които искат, за удовлетворението, че сами са успели да си го позволят; или за избора да поддържаш доброто си здраве). Т.е. безвъзмездната помощ трябва да е само временна, а възможностите за генериране на приходи – постоянни.

Често анализът и изпълнението на стратегията се решават на високо ниво без участието на местните хора и без да е проверено дали идеята ще работи на практика. Въз основа на своя опит мога да кажа, че е задължително да се разчита на местните хора при разработването на решения за техните проблеми.

От коя своя грешка или неуспех си извадихте поука?
От други хора научих, че е важно всичко да бъде описано писмено, за да се избегне риска и конфликта в бизнес взаимоотношенията. Освен това, макар че може да изглежда по-лесно да си партнираш с хората, с които си установил контакт първоначално, все пак е важно да достигнеш до повече хора и да работиш с тези, с които най-много си пасвате от гледна точка на конкретния проект, а не с тези, с които имате най-здрави връзки.

Що се отнася до влиянието върху социалната сфера, вярвам, че организациите (без значение дали са с идеална цел или бизнес-ориентирани) трябва да се фокусират върху устойчивостта и да разполагат с разнообразни източници на приходи. В световен план средствата, които се отделят за благотворителност са много по-малко от средствата, които се инвестират. Това означава, че инвестиции, изискващи макар и минимална възвращаемост, са много по-надеждни от това да се разчита само на дарения. В своята същност организациите трябва да разрешават социални проблеми, но и да разполагат с устойчив бизнес модел, за да запазят своята ефективност и да продължат да носят ползи на обществото и в бъдеще.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.