За финансирането: Люис Хоуър от University Impact Fund

Статия: „За финансирането: Люис Хоуър от University Impact Fund“ на Теса Фарнсуърт

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Дори и най-добрите социални новатори могат да си останат на етап идея, ако не разполагат с необходимите средства за стартирането на проекта си. В тази поредица социални предприемачи споделят своя опит в набирането на средства: стратегии, рискове и безкрайните усилия, положени за получаването на подкрепа и финансиране.

Люис Хоуър е директор на University Impact Fund, програма за обучение на студенти, която дава на обучаващите се реален практически опит в света на социалното предприемачество. Преди да основе UIF Хоуър бил част от екипа, създал Unitus Capital, компания, която консултира институции, отпускащи микрокредити.

Dowser: Споделете нещо конкретно и осезаемо, което сте научили през последните три месеца.
Хоуър: Прекарах много време, работейки със социални предприемачи, които често са пълни с идеи за решаването на даден проблем и имат своя кауза и мисия. Те са толкова погълнати от каузата, че изпускат от поглед основните бизнес принципи, които трябва да бъдат приложени, за да може начинанието им да постигне желаните резултати. Очевидно е, че без постоянен поток приходи, както бизнес организациите, така и тези с идеална цел, няма да оцелеят дълго, нито пък ще окажат някакво влияние върху обществото.

От коя своя грешка или неуспех си извадихте поука?
Бях час от екипа, основал компания занимаваща се с инвестиции в сферата на микрофинансирането. Ръководителите бяха много ентусиазирани и искаха да изградят стабилна организация, но липсваше общо виждане за модела, чрез който ще бъде постигнато това. Част от хората искаха още от самото начало да изградим финансово устойчив бизнес модел, а друга част искаха с течение на времето да стигнем до такъв модел, а в началото да разчитаме и на дарения, които ще ни помогнат да действаме в по-голям мащаб. В резултат на това разминаване организацията се разпадна и така и не бяха направени никакви инвестиции. Изводът е, че преди да почнеш да търсиш инвестиции, се нуждаеш от ясен модел, с който всички са съгласни.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.