DOMINIKA WAJBERG (ДОМИНИКА ВАЙБЕРГ) – „БЕЗПЛАТЕН БИЛЕТ, FREE TICKET“

 

DOMINIKA WAJBERG    (ДОМИНИКА ВАЙБЕРГ)

 

Cвръхбагаж
С билет, ние също имаме багаж.Голям или малък, съдържа информация за нашата дестинация. Ако пътуваш с багаж който надхвърля ограничения - тегло, размер, брой, или твърде много емоционална тежест, той ще се счита за свръхбагаж, за който ще трябва да се плати с пари в брой или в живота.

Nadbagaż

Posiadając bilet, posiadamy również bagaż. Mniejszy lub większy, zawiera informacje o naszym celu. Jeśli podróżujesz z bagażem przekraczającym limity-wagę, rozmiar, liczbę czy zbyt duży ciężar emocjonalny,  uznaje się go za nadbagaż, za który trzeba dodatkowo zapłacić w gotówce lub w życiu.

Excess Baggage

With a ticket, we also have luggage.Big or small, it contains information about our destination. If you are traveling with luggage exceeding the limits - weight, size, number, or it’s with too much emotional weight, it will be considered as an excess baggage, for which he may have to pay in cash or in life

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.