ARTUR CHRZANOWSKI (АРТУР ХЖАНОВСКИ) – „БЕЗПЛАТЕН БИЛЕТ, FREE TICKET“

 

ARTUR CHRZANOWSKI  (АРТУР  ХЖАНОВСКИ)

„Странстващият автопортрет“

При всяко пътуване съпреживяваме два свята: физическият – на сетивно ниво и на духовно  - нашите преживявания и впечатления. Нещо повече, по време на тези пътувания, сътворени от въображението, пристъпваме напред с безплатен билет в ръка…

„Self-portrait wandering“

During each journey meet each other two worlds: the physical – felt sensual and mental – our experiences and impressions. Also during the trips, made by our imagination, with free of expense ticket in a hand…

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.