JOANNA TIELE (ЙОАННА ТИЕЛЕ) – „БЕЗПЛАТЕН БИЛЕТ, FREE TICKET“

 

JOANNATIELE  (ЙОАННА ТИЕЛЕ)

Карта на спомените

Пътуването е неизбежно и изпълва голяма част от ежедневието на всеки човек. Премествайки се от място на място, непрекъснато сме стимулирани от визуални и емоционални изживявания. Те, натрупани в паметта ни, започват да се преобразяват – едни се размиват, други частично изчезват, а трети обратно – изострят се. По този начин в нашето съзнание се формира карта/схема на спомените, която определя значимостта на запаметените фрагменти.

Mapa wspomnień

            Podróżоwanie jest nieuniknione i wypełnia dużą część codziennego życia każdego człowieka. Przemieszczając się z miejsca na miejsce, nieustannie jesteśmy stymulowani poprzez wizualne i emocjonalne bodźce, doświadczenia.Są one gromadzone w naszej pamięci i z czasem zaczynają się przekształcać - niektóre rozmazują się, inne częściowo znikają, lub też odwrotnie - wyostrzają się. W ten sposób, w naszym umyśle powstaje mapa/schemat wspomnień, który określa znaczenie przechowywanych fragmentów.

Memories map

            Traveling is unavoidable and fills a large part of everyday life of everyone. Moving from place to place, we are constantly stimulated by visual and emotional experiences. They are accumulated in our memory, and with the time begin to transform - some become blurred, others partially disappear, while others - become sharpened. Thus, in our minds is formed a kind of map/scheme of memories which determines the importance of the stored fragments.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.