ИСКРА ИВАНОВА (ISKRA IVANOVA) – „БЕЗПЛАТЕН БИЛЕТ, FREE TICKET“

 

ИСКРА ИВАНОВА  (ISKRA IVANOVA)

„Сheck-in „

Процеса  check-in  на летищата дава възможност на пътниците да получат  бордната си карта. В случаят  приемам обекта  “яйце” за пътник. То  също получава  своята “бордна карта“ за пътуване  след  като  е  „check-in“  с код. Кода дава възможност да пътува  и да бъде продавано на пазара. Кодовете означават:

0 – биологично, 1 – свободно, 2 – подово, 3 – клетъчно, BG – страна на произход,  00 – област, 000 – регистрационен номер на производителя

А какъв е нашият код и дали е безплатен ?

Сheck-in „

Process „check-in“ at airports allow passengers to receive boarding pass. In the case of reception facilities „egg“ for the passenger. It also gets its „boarding pass“ for the trip after „check-in“ to the code. Code enables you to travel and be sold on the market. The codes mean:

0 – Organic, 1 – free, 2 – floors 3 – cellular, BG – country of origin, 00 – area,000 – registration number of the manufacturer

And what is our code and is free?

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.