Проект „Happy-Nes(t)s“

„Happy-Nes(t)s“ е проект, който се реализира  в партньорство между:

Сдружение Фабриката (България)

Procediendo lab: design and social creativity for sustainable local development (Испания)

Foundation for The Living Culture ‘White Crows’ (Полша)

Индивидуални творци: Карлос Хименес, Йоанна Тиеле, Атанас Тотляков, Надежда Савова, Искра Иванова, Агата Биелска, Евелина Курковска, Мацией Зданович

Проектът е подкрепен от Европейската Културна Фондация

Продължаващата икономическа криза е предизвикателство към начина, по който осъзнаваме и измерваме икономическия растеж. Един от последните измерители на щастието „Световния индекс на щастието” свързва развитието и прогреса с интегрирано и устойчиво благополучие за всеки. Общото събрание на ООН одобри, че от 2013 г. датата 20 март се обявява за Международен ден на щастието.

„Преследването на щастието е фундаментална човешка цел”, се казва в резолюцията, приета с консенсус от делегатите на 193-те страни представени в ООН.

През 2013 година Британската национална статистическа служба прибави за първи път изкуството и културата към проучване „ Измерване на националното благополучие”.  Това е признание за важността, която изкуствата и културата имат за благополучието на хората и мястото. През м. август т.г. шотландското правителство публикува проучване според което „Участието в културни дейности значително подобрява здравето и удовлетвореността от живота“.  

Оригиналността на проекта е в свързването на щастието – радост, здраве, солидарност; живота – удовлетвореност, благополучие, баланс; човека – общество, култура, ценности; земята – територия, процес, жизнен цикъл, бъдеще.  Проектът предвижда интер-дисциплинарност, междусекторно сътрудничество – творци и културни работници, учени, в частност антрополози, икономисти и др. които в партньорство да разработят нов под-секторен индикатор за да подкрепят Световния Индекс на Щастието.

Happy – nes(t)s  е концепция за връзката между изкуствата, културата, наследството и благополучието като стратегически и изследователски ресурс за личностно и обществено развитие

  1. Happy-Nes(t)s – Гнездата на щастието
  2.  18.10.2013 – първо събитие и откриване на проекта „Happy-Nes(t)s“

 

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.