арт- акция “Образи на нищото“

                            Aрт- акция “Образи на нищото“

Арт-акцията “Образи на нищото“  показва и изследва профили на различни хора, които не се вписват в критериите  на дадено общество като  можещи и проспериращи  личности, затова те се определят като „нищо“. Това е радикална акция, която цели да намери образи на „нищото“  с цел изследване на тяхната същност и мотивация  по време на обучението им в университета. Издирващите се личности  имат създадени профили повлияни от обществения поглед на това кои са и с какво се занимават.

С визуалния материал издирваме самите себе си и определяме пространствата на университета като наш затвор, в който ни познават само по факултетните номера.

Арт –акцията  следва  сентенцията на Дадаистите: „Wir wollen die Welt mit Nichts ändern. , „Ние искаме да променим света чрез Нищото“  - Richard Huelsenbeck

Автор: Искра Иванова

Участници: Златина Стефанова, Десислава Димитрова

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.