Неуморните хора (Как да променим света)

Как да променим света е книга за социално предприемачество на Дейвид Борнщейн.

Истинското съчувствие е нещо повече от това да подхвърлиш стотинки на някой просяк; то произтича от разбирането, че една система, която създава просяци, се нуждае от промяна. Мартин Лутер Кинг

Ако всички правехме онова, на което сме способни, буквално бихме изумили себе
си. Томас Едисън

Тази книга е за хора, които разрешават проблеми от голям мащаб. Повечето от героите са
неизвестни. Те не са политици или индустриалци, някои са лекари, адвокати и инженери,
други са мениджмънт консултанти, социални работници, учители и журналисти, трети
започват като родители. Те са разпръснати надлъж и нашир – в Бангладеш, Бразилия,
Унгария, Индия, Полша, Южна Африка и Съединените щати. Обединява ги ролята им на
социални иноватори или социални предприемачи. Те имат невероятни идеи как да
променят живота на хората и ги реализират в един град, държава, а понякога и по целия
свят.

Целта на книгата не е да възвеличава няколко мъже и жени, а да предизвика внимание към
ролята на определен тип дейни хора, които тласкат всички към социална промяна.
Социалните предприемачи имат значим принос в обществото, но въпреки това тяхната
корективна функция остава недоразбрана и недооценена. Въпреки че винаги са
съществували, днес поради ред причини присъствието им е все по-осезаемо.
Названието „социални предприемачи“ натрупва популярност през последните години.
Водещи американски университети предлагат курсове по социално предприемачество.
Журналисти, филантропи и социални работници често употребяват термина. Но по-
голямо внимание се обръща на бизнес и упраленческите умения, които могат да бъдат
приложени за постигане на социални промени, например как организации с нестопанска
цел да оперират със стопански цели и да имат годишен доход. Тази книга разглежда
социалните предприемачи по един нов начин – като трансформираща сила, като хора с
нови идеи, с различен подход към основните проблеми; хора, които непреклонно застават
зад вижданията си; хора, които не приемат „не“ за отговор, които не биха се отказали,
докато не разпространят идеите си възможно най-надалеч.

Според експерта по мениджмънт Питър Ф. Дракър терминът „предприемач“ (от френски
със значение на „човек, който поема контрола в свои ръце“) бил въведен преди два века от
френския икономист – Жан Батист Сай, за да характеризира определен тип хора – не
човек, който само започва бизнес, а човек, който пренася икономическите ресурси от по-
слаба сфера в такава с повече продукция и по-голям добив. Джоузеф А. Шумпетер –
икономист от 20-ти век, занимаващ се с развитие, описва предприемача като източник на
„градивна разруха“, необходима за изначалния икономически напредък.
Да вземем под внимание два основни примера: Хенри Форд и Стивън Джобс. Известно е,
че и Форд и Джобс си представяли колите и компютрите по различен начин и така
„разрушили“ модела в индустриите си и прокарали път за скок в продукцията, като
задействали вълни на промяна. Тази книга показва, че социалното предприемачество
играе подобна роля в образованието, здравеопазването, опазването на околната среда, при
хората в неравностойно положение и много други сфери. „Социалният предприемач
променя способността на обществото да се справя с различни проблеми“, отбелязва
Дракър.

Книгата привежда примери от много страни и илюстрира как социалните предприемачи
ускоряват промяната в системата, как преобразуват поведенчески модели и възприятия.
Всички герои в тази книга са носители на значими идеи за справяне с проблемите и не
възнамеряват, или не могат, да си отдъхнат, докато не ги разпространят по света. Книгата,
също така, изследва как се случва промяната, докато анализира стратегиите,
организационните характеристики и личните качества, които обясняват успеха на
социалните предприемачи.

Избрах глобален поглед, защото социалното предприемачество е световен феномен, а най-
креативните решения на проблемите по света не са концентрирани в САЩ и Канада.
Хората по света срещат едни и същи проблеми: неадекватна образователна и здравна
система, екологични заплахи, намаляващо доверие в политическите институции, масова
бедност, висок процент престъпност и т.н. В по-бедните страни, обаче, социалните
предприемачи трябва да стигнат до повече хора с по-малко разходи, така че се налага да
са особено изобретателни, за да са ефективни идеите им. Техните прозрения са от полза за
всеки, който иска да остави положителна следа в света, независимо дали е от САЩ,
Канада или другаде.

Историите и анализите са предназначени за голям кръг читатели. Всеки, който някога е
мечтал да разреши проблем или да повлияе положително в собствената си среда, ще
открие тук окуражителни и поучителни истории. Още повече бизнесмени и мениджъри на
нестопански организации ще видят как социалните предприемачи обслужват социалния
пазар с ограничени ресурси. Финансови донори и филантропи ще намерят идеи как да
информират спонсорите си. Участниците във формиране на решения ще открият модели
за справяне с проблеми от национален мащаб. Журналистите ще станат свидетели на
голяма гражданска активност, която не се документира. Студенти и професионалисти ще
намерят нови професионални пътища или възможности за нови кариери. Университетски
преподаватели ще открият, че примерите могат да бъдат използвани като казуси в много
от курсовете, които водят. Всички родители и учители ще открият истории, които могат
да вдъхновяват младежите.

Въпреки че книгата разглежда промените по света отдалеч, тя предлага и детайли относно
процеса на случването им. Без съмнение това е книга, която разказва за реални хора, които
правят реални неща. Тя свидетелства най-вече за това, че креативни, твърдо решени и
непоколебими в намеренията си личности са необходими, за да тласкат напред
иновациите, от които се нуждае обществото, за да се справи с най-тежките си проблеми.
Свидетелства и за това, че важната социална промяна често започва от един човек с
новаторски дух: един обсебен индивид, който вижда решение на проблема; който взима
инициативата и действа според виждането си; който събира средства и основава
организации, за да защити и лансира това виждане; който осигурява енергията и
непрестанната концентрация, за да преодолее неизбежната съпротива и който десетилетие
след десетилетие не спира да развива, засилва и разширява замисъла си до момент, в
който първоначално маргиналната идея се превръща в норма.

От това наблюдение следват много изводи, но те могат да бъдат обединени в една доста
проста идея. Едно от най-важните неща, които могат да се направят, за да се подобри
състоянието на света, е да се очертае рамката на социалната и икономическа подкрепа и да
се умножи броят и ефективността на социалните предприемачи по света.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.