Големите дървета израстват от малки жълъди 1 (Как да променим света)

Как да променим света е книга за социално предприемачество на Дейвид Борнщейн.

Всяка промяна започва с прозрение и решение за действие. През 1978 един американец на име Бил Дрейтън, асистент-администратор на Американската агенция за защита на природата, решил да създаде организация, която да подкрепя водещи социални предприемачи по света. Той обмислял това в продължение на петнайсет години.
Идеята на Дрейтън била да издирва личности от целия свят, които имат свежи идеи за социална промяна и комбинират предприемачески способности със здрави етични принципи.

Дрейтън, по това време 35 годишен, търсел хора с покоряващи идеи, които са креативни, схватливи и твърдо решени да реализират проектите си в голям мащаб; хора, които, според думите му, ще оставят „следа в историята“. Според него основаването на организация, която да открива тези диви цветя и да им помага да израстват, е възможно най-добрият подход за постигане на социална промяна. Това е най-значимото, което може да се направи, за да се ускори развитието и демократизирането на света. За тази цел Дрейтън, като всеки съвременен изследовател, започнал да разчертава световния социален терен в търсене на най-талантливите му новатори.

Днес създадената от него организацията– Ашока: новаторите в обществото – работи в 46 страни из Азия, Африка, Северна и Латинска Америка и Централна Европа, като подпомага 1400 социални предприемачи и им осигурява близо 40 милиона долара чрез директно финансиране, анализира стратегиите им, предлага професионално обслужване и помага за увеличаване на доверието в усилията им, благодарение на собствената си репутация за внимателен подбор на членовете си.

Ашока работи като организация за рисков капитал. Търси големи ползи от малки, но добре насочени инвестиции. Но вместо към печалба се стреми към подобрение на образованието, здравеопазването, защитата на околната среда, развитието на селските райони, намаляването на бедността, спазването на човешките права, грижата за хора в неравностойно положение или децата в риск, както и други сфери.

Макар и крехка, подобно на Бил Дрейтън, Ашока оказва значимо влияние. 120 нейни члена създават международна мрежа от хиляди хора, които предлагат кандидати, подкрепят организацията и непрестанно търсят в своята страна личности, които могат да предизвикат основни, положителни промени в системата; личности, на които „другите ще се позовават в съответните им области“, които ще „наложат нови модели или ще променят съществуващите“ на национално и международно ниво.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.