В ума ми светна лампичка 4 (Как да променим света)

Как да променим света е книга за социално предприемачество на Дейвид Борнщейн.

Връщайки се от Пелотас, Роса нямал търпение да разбере дали подхода на Амарал може да бъде използван за захранване на напоителните системи с електричество. Първо направил хидрогеоложко проучване, за да разбере дали в околността има достатъчно подпочвени води за напояване на ориза. „Имаше вода, спомня си той. Беше твърде дълбоко: средно 23 метра под повърхността. Но беше достатъчно и ставаше за напояване.”

Амарал в прекарал цяло десетилетие в разработване и развитие на системата си и тя вече била напълно функционална. Но щатските и държавните енергийни интереси му пречели да я развие отвъд този начален експериментален проект. „Той непрестанно се сблъскваше с този проблем, обяснява Роса, изобретението му работеше прекрасно, но беше незаконно.”

По това време в Бразилия техническите стандарти се определят от щатските електрически компании. Ако една система не отговаря на „нормите” компанията не пуска електричество. Щатското електроснабдително дружество на Рио Гранде до Сул не вижда причина да променя стандартите си. Роса обаче не бил съгласен: „Ако правителството няма пари, а наложения технически стандарт е скъп, обяснява той, трябва да промениш стандарта.”

Роса се нуждаел от позволение от щатската електрическа компания, за да експериментира със системата на Амарал. Той се обръща за помощ към Ней Азеведо, който е приятел с множество висши представители на властта в Рио Гранде до Сул. Благодарение на влиянието на Азеведо, Роса получава разрешение да продължи.

Енио Амарал пристига в Палмарес, за да даде някои съвети на Роса. Преди да си тръгне му казва „Ще ти изпратя най-добрия си студент – страхотно момче е.” Няколко дни по-късно Рикардо се Суза Мело , електрически техник, идва в Палмарес и до днес двамата с Роса работят заедно.

Роса се сдобива с една изоставена линейка. Слага й нов мотор и привързва вратите с въже. Това се превръща в служебния автомобил на Мело. Двамата разработват план за разпространение на системата на Амарал в няколко стотин домакинства. Мело работи върху техническите подробности, докато Роса се среща с фермерите. Дали те биха помогнали за изграждане на системата? Досега фермерите многократно са получавали лъжливи обещания за прокарване на електричество, затова са скептично настроени. Но уверяват Роса в едно: ако отнякъде все пак изникнат трансформатори, стълбове и жици, те ще ги монтират.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.