Десет-девет-осем-линия за деца! 8 (Как да променим света)

Как да променим света е книга за социално предприемачество на Дейвид Борнщейн.

Една нощ, към 1:30 пристига обаждане, че момче е било блъснато от такси. Член на Линия за деца е изпратен спешно на мястото на катастрофата и отвежда детето в болница, където е пресрещнат от полицай, който го пита защо търси медицинска помощ за момче, което не познава. Джеро многократно е била изкарвана от леглото си посред нощ заради подобни случаи и се е научила да не се държи враждебно с полицаи или медицински служители. „Това е много полезен опит”, казва тя. „С конфронтация не стигаш до никъде.”

Джеро се свързва с Координационния комитет за уязвими деца, общинска институция и УНИЦЕФ, агенция към ООН, отговаряща за благоденствието на децата, и ги убеждава да финансират провеждането на конференция. На нея членове на Борда за благосъстоянието на младежта и на Полицейското звено за оказване на помощ на младежите се запознават с дейността на Линия за деца.

Целта на Джеро е да повиши информираността на обществото и служителите както за 1098, така и за индийския закон за младежкото правосъдие, който осигурява специална закрила за всички младежи под 18 години.

По време на конференцията Джеро забелязва, че полицаите стават по-отворени към идеите и веднага щом осъзнаят, че Линия за деца би улеснила тяхната работа. Те дори се съгласяват да участват в повече подобни семинари. В крайна сметка Линия за деца и полицията в Бомбай изграждат стабилно партньорство, като Полицейското звено за оказване на помощ на младежите издава на членовете на Линия за деца специални идентификационни карти.

Болниците се явяват поредното предизвикателство. Лекарите редовно отказват да приемат деца, които са мръсни, с неизвестна самоличност и не са придружени от възрастен.

Затова Линия за деца обучава служителите си да оказват първа помощ и въвежда практика децата първо да бъдат почиствани и измивани, преди да бъдат отведени в болница. Същевременно служителите преминават и обучение, което ги запознава със законите в страната, според които обществените болници нямат право да отказват да оказват медицинска помощ на хора, които се нуждаят от такава. Организирани са и допълнителни семинари с участието на медицински служители.

Колкото повече хора се запознават с дейността на Линия за деца, толкова повече нараства и мрежата им. Статии във вестниците им носят дарения от десетки хиляди рупии. Джеро убеждава местен колеж по социални дейности да разработи двумесечен курс по оказване на консултации по телефона. Набира допълнително финансиране. След това един ден на летището се среща с изпълнителния директор на Тата Консултантски услуги, една от водещите консултантски фирми по мениджмънт в Индия, и го убеждава да й помогне. Неговата фирма може да разработи база данни за проследяване на обажданията.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.