Десет-девет-осем-линия за деца! 13 (Как да променим света)

Как да променим света е книга за социално предприемачество на Дейвид Борнщейн.

През есента на 2002г. Линия за деца вече е обхванала 42 града и се подготвя да стартира в още 12. Първите и вече стабилизирани франчайзи работят директно с новите, за да тече обучението по-бързо. Освен това подготовката за стартиране в нов град е по-усъвършенствана. „Обучението е много по-подробно и включва представители на полицията, здравните учреждения, Отдела по телекомуникации и председателя на Консултативния съвет на Линия за деца”, казва Джеро. „И стартираме официално едва след като услугата е била действаща поне шест месеца.”

Мрежата включва над 120 организации, които директно предлагат услугите на Линия за деца, както и над 2000 партньорски организации. До октомври 2003г. Линия за деца вече са поели над 2.7 милиона обаждания. Министерството на социалната справедливост привлича Линия за деца като консултант при съставянето на последния си петгодишен план за развитие. Правителството е приело част от препоръките на Линия за деца при последните промени на Закона за младежкото правосъдие и е приело организацията за водеща агенция за закрила на децата.

През 2001г. Джеро получава международно признание за дейността си от Фондация за социално предприемачество Шваб. По-късно през същата година тя взема решение да се оттегли от длъжността изпълнителен директор на Линия за деца. Остава в управителния съвет до май 2002г. постепенно съкращавайки 100-часовата си работна седмица и следейки как се развиват нещата без нея. Част от членовете на управителния съвет смятат решението й за преждевременно. Но тя вярва, че разширението на Линия за деца се е превърнало в техническо предизвикателство и че ще е по-добре да използва енергията си за други цели.

„Повечето хора си мислят, че подадох оставка, защото се омъжих”, пише тя в един мейл от март 2002г., месец след сватбата си. „Но истината е, че се нуждаех от ново предизвикателство. И вярвам, че принципно основателят трябва да напусне след пет до седем години. Това е свързано с личното ми разбиране за социалния сектор и няма нищо общо с принципа за откъсване и dharma.

Аз ме съм добър администратор и не обичам рутината и системите. Не влияех добре на дългосрочния устойчив растеж на организацията. И най-важното, вътрешният ми глас ми подсказваше, че е време да си тръгна.”
Новият й план е да изгради международен консорциум от линии за оказване на помощ на деца. През август 2001г. Линия за деца свиква среща в Пуне, Индия, на която присъстват 29 застъпници за закрила на децата, идващи от 19 държави. Целта им е да насърчат разпространението на подобни линии за деца по цял свят. В момента Джеро търси начини за свързване на съществуващите линии във Великобритания, Филипините, Зимбабве, Словакия, Пакистан, Южна Африка, Индия и други държави. Целта е създаване на единна международна линия за оказване на помощ на деца и установяване на международни стандарти. Наскоро Джеро създава нова организация – Международна гореща линия за деца (CHI) – и кани представители от над 40 държави на първата „международна консултативна среща” на линиите за деца, която се проведе в Амстердам през октомври 2003г.

През 2002г. попитах Джеро какво е научила от работата си за Линия за деца в Индия. Тя се замисли за миг, после отговори: „Ако трябва да го кажа с едно изречение, то е „Научих се да оставям нещата да следват собствения си ход.” Няма как всичко да е така, както ти се иска. Трябва да позволиш на хората да поемат контрол и отговорност за нещата. Най-добре е да нямаш ясно изградена представа за това какво искаш, но да имаш някои основни принципи.

Както и да е, аз не смятам Линия за деца за лично свое дело. Нещата се случват, защото трябва да се случат, а не заради мен.”

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.