Ролята на социалния предприемач 1 (Как да променим света)

Как да променим света е книга за социално предприемачество на Дейвид Борнщейн.

През изминалия век изследователите са провеждали подробни проучвания на бизнес предприемачите. Анализирали са техните действия, склонността им да поемат риск, стремежът им към растеж; проучвали са „ориентацията към личностните ценности на предприемача” и „вътрешния им контрол”; търсили са обяснение за вродената склонност на предприемачите да се стремят към и да използват промените. Бизнес предприемачите не само са били внимателно изучавани, но и насърчавани посредством развитие на определена ценностна система, правителствена политика и широк набор от помощни институции.

За разлика от тях социалните предприемачи не са получавали почти никакво внимание. В исторически план са били възприемани по-скоро като хуманитарни служители или светци и техните истории са били предавани от човек на човек, подобно на детски приказки. Макар тези истории да са наистина вдъхновяващи, те не успяват да обяснят методите на действие на социалните предприемачи. Човек може да анализира предприемача, но как да анализира един светец?

Причината изследванията върху социалното предприемачество да бъдат пренебрегвани не е в липсата на примери. В САЩ списъкът с известни социални иноватори включва имена като Уилям Лойд Гарисън, Джифорд Пинчот (опазване и управление на околната среда), Хорас Ман (реформа на публичното образование), Сюзан Б. Антъни (даване на жените на право да гласуват), Джейн Адамс (социално благоденствие и справедливост спрямо младежите), Аса Филип Рандолф (право на труд за афро-американците) и Ралф Нейдър (защита на правата на потребителите). Макар да е изписано много за движенията, изградени от тези хора, техните методи не са били подложени на същия внимателен анализ, характерен за сферата на бизнес предприемачите.

Разликата в отношението към бизнес и социалните предприемачи изглежда се дължи на различната оценка за ролята на отделните личности в света на бизнеса и в социалната сфера. Личността отдавна е призната за двигател на промяната в бизнеса. Адам Смит публикува своята книга „Богатството на нациите” през 1776г., описвайки основните принципи на пазарната икономика и едва няколко десетилетия по-късно Жан-Батист Сей идентифицира специалната роля на предприемачите.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.