Правата на фермерите в Бразилия

Статия: СРТ (Бразилия) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Съвместна награда с MST

„…за кампанията им за социална справедливост и спазване на човешките права на дребните фермери и безимотните хора в Бразилия.”

CPT е основана през 1975г., за да се бори срещу несправедливото разпределение на собствеността върху земите и срещу насилието в селските райони в Бразилия. Целите на организацията са да свързва, съветва и оказва подкрепа на всички хора, подпомагащи безимотните работници и селяни в борбата им за основни права като свобода, справедливост, собственост; да допринася за изграждането на реална демокрация посредством осъществяване на поземлена реформа; и да помага за опазването на околната среда.

Макар CPT да е основана като и да си остава институция, свързана с Римокатолическата църква и с Националната конференция на бразилските епископи, организацията работи в тясно сътрудничество с Лутеранската църква, а два нейни пастора са част от Изпълнителния съвет. Теологията на освобождението също е сред основните принципи на служителите на CPT, които са помогнали значително за нейното развитие.

CPT има Национален секретариат в Гоианиа и клонове в над 20 щата. За организацията работят 70 служители и около 40 000 доброволци, сред които близо 1000 свещеници. От основаването CPT е помогнала за създаването на над 350 селски кооператива и оказва подкрепа на още 500. Адвокатите на CPT са участвали в хиляди съдебни дела, защитавайки правата на работниците. До началото на 90-те години, инициативите на CPT са помогнали на над 150 000 семейства да получат достъп до около 10 милиона хектара земя.

През 1983 CPT основава Национална кампания за поземлена реформа. През 1985г. новото гражданско правителство на Хосе Сарней приема Национален план за земеделска реформа, която съдържа радикални преложения за изземване и преразпределение на земи, които „не изпълняват социални функции”. Но законът за поземлената реформа рядко се прилага на практика.

Други дейности на CPT включват:

Подкрепа на проекти за устойчиво развитие;

Изграждане на уникална база данни за случаите на нарушаване на човешките права в Бразили, свързани с поземлени конфликти;

Обучение и гражданска активност, включително организиране на подписки и мирни походи в подкрепа на поземлената реформа;

Две алтернативни съдилища, работещи по престъпления извършени от крупните земевладелци;

Оказване на подкрепа на безимотни селяни при завземането и установяването им върху необработваеми земи.

Опитът показва, че само активизирането на бедните хора в селските райони – насърчавано от CPT и Движението на безимотнтие работници (което също е носител на Наградата за цялостен житейски принос за 1991г.) – може да доведе до реална промяна в борбата срещу крупните земевладелци.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.