Движение на безимотните земеделски работници

Статия: Движение на безимотните земеделски работници на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Съвместна награда със CPT

„…за това, че дадоха земя на безимотните и им помогнаха да я обработват устойчиво.”

Бразилия е сържавата с най-неравномерно разпределение на собствеността върху земята. 2% от земевладелците притежават 60% от обработваемата земя в страната. Около 90 милиона души или 2/3 от населението са безимотни селяни или жители на предградията на големите градове. Условията, в които живеят, са едни от най-ужасните в света: висока детска смъртност, милиони изоставени деца, цивеещи на улицата; условия близки до робството, при които работниците се надзирават от въоръжена охрана.

Онези, които се осмелят да се противопоставят на случващото се, рискуват всичко, включително да бъдат подложени на мъчения и убити. Побоищата, смъртните заплахи и тормозът са нещо обичайно. Въпреки огромния брой убити фермери, свещеници, социални работници и коренни жители, малка част от тези случаи стигат до съда.

От 1979г. насам сред борещите се за оцеляване фермери започват да се формират малки местни групи и през 1985г. е основано Движението на безимотните селски работници (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST). Организацията е част от синдикалното движение в страната и целта й е да се бори за осигуряване на земя за своите членове. Създаването на MST се подкрепя от Commissâo Pastoral da Terra, CPT (, които също са носител на Наградата за цялостен житейски принос за 1991г.).

Мотото на MST гласи „Окупирай, съпротивлявай се, произвеждай”. Тя помага на безимотни до момента селяни да завземат необработваеми земи и след това води преговори с местните или държавни власти за узаконяване на собствеността на селяните върху тези земи. MST помага на фермерите да създадат свои земеделски кооперативи и да обработват земята заедно, за да могат да се конкурират с големите производители.

MST има свои представителства в 23 бразилски щата, но не и в Амазонка, защото се противопоставя на колонизацията на горите. Политическите им искания включват: узаконяване на правото на собственост на коренните жители върху земите на предците им; установяване на максимална площ на фермите в размер на 500 хектара; изземване на земите, принадлежащи на мултинационални корпорации или на незаконно присвоените земи; прекратяване на колониалните политики; въвеждане на земеделски политики, подкрепящи дребните фермери; опазване и възстановяване на околната среда; налагане на наказания на убийците на работници, жертва на поземлени конфликти.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.