Реч на Фатима Робейро – част 3

Реч на Фатима Робейро при връчване на Награда за цялостен житейски принос, 9.12.1991

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Нашето предложение

Получаването на Наградата за цялостен житейски принос ни дава сили да продължим борбата си и ни окуражава да защитаваме идеите и идеалите за едно по-справедливо общество. Ще продължим да се борим за своите цели, докато постигнем:

1 – признаване на правото на всеки работник да обработва земята си; и легализиране на всички земи, окупирани от работниците;

2 – установяване на максимален размер на притежаваните земи;

3 – изземване на част от земите на едрите земевладелци и избягване на изземването на парцели от под 500 хектара;

4 – изземване на всички земи, принадлежащи на междуанродни компании;

5 – определяне на границите на земите на индианските племена; осигуряване на земя за бедните хора, които нямат нотариални актове за земята, на която живеят; земята, която ще им се даде, трябва да е по родните им места;

6 – разследване и наказване на всички престъпления срещу работници и конфискуване на земите на едри земевладелци, извършили подобни престъпления, отглеждащи наркотици или използващи робски труд;

7 – приемане на земеделска политика, окуражаваща дребните земевладелци и производството на храна за цялото население на страната;

8 – прекратяване на проектите за експлоатация на Амазонските гори и на субсидиите за земеделие и животновъдство в същия регион;

Международна солидарност

Поземлената реформа в Бразилия е толкова сериозен и важен въпрос, че се нуждаем от всяка подкрепа, която можем да получим. Безимотните селяни не могат да се справят сами, въпреки че ще продължаваме да се борим доколкото можем. Няма да успеят да се справят сами и бразилските работници, нито пък бразилското общество. Управляващите икономически групировки и международните им съюзници са толкова силни, че сме уверени, че успехът на поземлената реформа в Бразилия ще зависи от международната солидарност.

Международното обществено мнение, неправителствените организации, известните личности и всички хора с добри намерения могат да ни помогнат да се справим със социалното неравенство в Бразилия и да осъществим така желанта поземлена реформа.

Ето защо отправяме този призив към международната общност да осъди несправедливостите, които се извършват в Бразилия. Моля, протестирайте срещу нашето правителство. Помогнете ни да спасим човешки животи. Помогнете ни да се справим с бедността. Помогнете ни да се преборим срещу несправедливостта.

Част от нашите проблеми изискват и международната общност да поеме отговорност. Защото не ние създадохме мултинационалните корпорации. Не ние измислихме външния дълг. Не ние замърсихме земите, реките и въздуха си. Не ние започнахме износа на сувори материали на ниски цени. Не ние стартирахме надпреварата във въоръжаването.

В днешно време се говори толкова много за модернизъм, нео-либерализъм, мир, световна общност, екология. А за нас най-важните въпроси са глад, бедност, социално неравенство, експлоатация, условия на живот. Социална екология, при която човек трябва да оцелее заедно с Природата.

Позволете да ви благодаря отново за подкрепата и признанието. Скоро ще се навършат 500 години от завземането на Латинска Америка и бихме искали да посветим тази награда на всички селяни и коренни жители на този континент, които се борят за поземлена реформа и социална справедливост.

Благодаря ви много.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.