Едуард Голдсмит за устойчивите алтернативи за развитие

Статия: Едуард Голдсмит (Великобритания) на Награда за цялостен житейски принос

Почетна награда

„ … за безкомпромисната му критика към индустриализирането и за развитието на екологично устойчиви и социално справедливи алтернативи.”

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

В продължение на повече от четири десетилетия Едуард Голдсмит стои начело на оптитите да се предупреди обществото за мащаба и тежестта на разрушенията, които човешките действия нанасят на природата. Освен това Голдсмит предлага и методи за предотвратяване на бъдещи разрушения и за преодоляване на последствията от вече нанесените щети и възстановяване на природата. Своите идеи той разпространява, чрез основаното през 1969г. списание „The Ecologist”, на което е редактор.

The Ecologist добива популярност през 1972г. след като публикува статията „План за оцеляване”, от която са продадени над половин милион копия, преведени на 17 езика. В резултат на тази статия във Великобритания е основана Партията на Зелените, която е и първата от този тип в света. На няколко пъти след това „The Ecologist” са заемали радикална позиция по даден въпрос, която след това се е превръщала в основа за водене на кампании от страна на различни организации. Част от примерите включват политиките за финансиране на Световната банка, които според брой на The Ecologist, публикуван през 1985, помагат за унищужението на природата, а не за развитието; тропическите гори, за които списанието разработва План за действие, събрал три милиона подписа в своя подкрепа и в последствие представен на Генералния секретар на ООН; и унищожителна критика на Програмата за Прехрана и земеделие към ООН, която според статия, публикувана през 1991г. допринася за задълбочаване на глада.

Голдсмит е и известен учен както по теория, така и по приложна наука. Той е автор на подробното 3-томно проучване, проведено през 80-те години, относно Социалните и Екологични ефекти от строежа на мащабни язовирни стени. Още от 60-те години Голдсмит допринася за повишаване на информираността на обществото относно екологичните проблеми и помага за формулирането на предложения за преодоляване на кризите и създаване на обществен натиск, който да гарантира осъществяването на плановете.

През 1992г. Голдсмит публикува книга от 550 страници със заглавието „Пътят: екологична гледна точка”, която е преведена на пет езика и която самият автор смята за делото на живота си. Последната книга на Голдсмит „Мотиви против глобалната икономика и за завръщане към местното”, на която Джери Мандер е съ-редактор, е публикувана в САЩ. Повечето от съавторите на книгата са членове на Международния форум по въпросите на глобализацията, чиито щаб е в Сан Франциско и на който Голдсмит е бил директор. През последните години от живота си Голдсмит насочва дейността си към въпроси, свързани с климатичните промени, които според него са най-големият проблем, пред който е изправено човечеството днес.

Едуард Голдсмит почива през август 2009.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.