Едно голямо видео за образованието от един голям малък човек

Преди няколко дни Никола ми прати ето това прекрасно видео за образованието на бъдещето: http://www.youtube.com/watch?v=h11u3vtcpaY. Винаги съм имал пълна вяра в децата, в техните мечти и интуиция, затова и с голямо желание и Любов изгледах видеото. В същото време имах и завишени очаквания, тъй като много съм се задълбочил в темите на образованието през последните месеци. Очакванията не само, че не бяха разочаровани, но и този път едно дете ми показа колко по-напред са децата с материала (или по-точно колко много сме забравили ние, порасналите :) )

Концепцията на това американско момче напълно потвърждава посоката на развитието на образованието, която сега създаваме с Ники и други близки сподвижници. Ето и основните насоки:

- основаваме образованието на практиката на бъдем здрави и щастливи
- основни предмети – физическа активност и упражнения; диета и хранене; време сред природата; работа в полза на и служене за другите; взаимоотношения; възстановяване, почивка и справяне с напрежението; Духовно развитие
- обучение предимно за това как да живеем, а не толкова за това как да се издържаме (съвременното образование всъщност не ни учи нито на едното, нито на другото)
- „хакерска“ настройка към живота – има се предвид творческо отношение към света и непрекъснатото създаването на обществени новости и подобрения
- като цяло е важно да са застъпени следните: творчество; педагогика на преживяванията; технологии и онлайн ресурси; щастие и здраве; свобода
- подчертава се също необходимостта не от нова система, а от настройка към образованието и живота

Е, това 13-годишно дете (на тази възраст често вече можем да говорим за младеж, но в случая определено си ставаше дума за дете) ни отваря очите!

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.