Наученото за образованието от Хаваи и Швейцария

След прекратяване на последната ми работа като учител в училище край Мюнхен, имах прекрасната възможност да се запозная с валдорф практиките на Хаваите и в Швейцария. На остров Мауи бях при двамата най-добри американски педагози и обучители на учители в северна Америка – Антье и Мико Боярски. А в Швейцария в едно от най-новаторските валдорф училища в света, въвело за първи път дюалното гимназиално образование. С голямо удоволствие и засега без подробни коментари и обосновки Ви споделям наученото, което за моя радост до голяма степен съвпада и със собствената ми визия. Част от нещата са от Ники и неговият засега все още необременен поглед на човек встрани от училищата, но много добре разбиращ процесите в тях и необходимостите на новите деца. Изброените твърдения са посоката, която твърдо ще следвам в собственото си развитие и в работата си за бъдещето на образованието по света.

Преди да продължите да четете по-нататък препоръчвам да прочетете първо общата концепция, както и това как би било добре да изглежда един учебен ден.

Учителите (С кого?):
- учителят представлява всички 12 видове интелигентност и се стреми доколкото може да постигне и той най-високата степен на развитие
- Творец-Богочовек, учи се и той от материалите и децата, автентичен е, обича всички деца, дава им Любов, сънува ги, прави индивидуално най-доброто за всяко едно, признава собствените си грешки, допуска и прощава чуждите, вдъхновен е и създава непрекъснато, развива се и живее съзнателно, живее мечтите си, твори света, всестранно е развит
- Учителят е енциклопедична личност и преподава единната наука на сърцето, чувствата, Любовта, Светлината и Творението
- част от учебните занимания се провеждат от гостуващи учители, доценти, водещи семинари, университетски професори, родители, експерти, предприемачи, хора практици
- училището се ръководи и движи като предприятие от опитни мениджъри, администратори, финансисти и всички други необходими специалисти. Учителите се съсредоточават върху преподаването и подготовката. Обединението им се случва на Духовно ниво, с помощта на Ангелите. Така всички заедно работят за децата и са истинските ръководители в общината
- учителите не се претоварват и не се изисква присъствието им под формата на преподаване в повече от три дена от седмицата и повече от 12 ученически часа (6 блока по 2 часа или общо 9 астрономически часа на седмица). Това е необходимо, за да са учителите винаги във възможно най-добра форма, въодушевители и вдъхновители
- когато учителите не са в добро чувствено, Духовно, волево или умствено състояние, то те не преподават
- учителите не са служители или назначени в училището, а са на свободна практика и им се плаща почасово на доверие. Няма подчинени и шефове. Всеки работи само-отговорно и свободно-инициативно
- около 1/3 от работата на гимназиалните учители е в помощ на началните учители
- училището предлага среда за личностно развитие на учителите – физическо място, хора, проекти, финанси, други помощи
- учителите поддържат връзка с хората, които създават голяма полза за обществото: личности, движения, фирми и т.н.

Организацията / движението (Как?):
- Следобяд училището се превръща в средище на общината и в читалище, културен център, място за събиране и срещи, лаб, хъб, предприемачески и бизнес център на сбъдващите се мечти
- петък е ден за излети и занимания извън училище
- четвъртък е ден за практическа работа извън училище
- младежите трябва да са наясно, че образованието не се случва само в определени часове в училище, а винаги и навсякъде. И най-вече в полеви условия и в процеса на създаване, промяна и развитие на обществото
- в училището заниманията са отворени и за деца учещи вкъщи или в други училища, за родители на други деца и за учители от същото и други училища
- училището поддържа собствена земеделска градина, както и всякакви творчески групи по театър, пеене, музика, изкуство и т.н. Помещенията на училището се използват на максимум, включително и нощно време, например като дават възможност за нощувки
- занятията се провеждат в топлото полугодие навън или под проветриви заслони на открито и възможно най-често сред природата. Училището е по възможност с голям двор, като парк
- училищата са и читалища и предприятия, и културни и Духовни центрове, но най-вече свободни и динамични движения в смисъла влаган от Ървин МакМанус
- училищата са организирани под формата на кооперации и са съответно собственост на хората – деца, родители, учители, заинтересовани, административен и технически персона и т.н.
- важни за всички решения се вземат съответно заедно, но се делегира много и специалистите в отделните области имат свобода и скорост на действие. Пълна прозрачност и свободно публикуване на всички документи, дейности, финанси
- училищата притежават фирми, развиват различна, включително предприемаческа и производствена дейност. Самото образование в тях е безплатно, също както закуската, обяда и учебните пособия, които над 14 години включват и новите медии и технологии. В случай на необходимост има къде да се спи и се осигурява дори и вечеря
- училищата са изследователски и научни центрове. Всички направени открития и създадени Творби се разпространяват под свободен лиценз
- изследователската дейност се изгражда от отворено Движение между хора от целия свят
- непрекъснат обмен между различни училища. Всяка учебна година предвижда около два месеца за всяко дете в друга страна (в случай на нежелание, то не се задължава). Престоят се поема според споразумение между училищата, предприятия и донори и е безплатен
- с постигнатите печалби училището се стреми да дава освен дивиденти, то и основен безусловен доход на участващите в кооперацията, както и на нуждаещи се хора от общината или надарени деца. Това може да се прави и от компании, фондации и частни лица от общината. Това обаче е само една първа стъпка към функциониране на училището изцяло без пари
- използване и изграждане на алтернативна икономика – за общото благо – локални/децентрализирани валути, даваща икономика
- най-добре сравнително малки класове до 25 човека, оптимално 12
- изграждане на учениците като катализатори за развитието на родителите им и обществото
- възможности за развитие на родителите
- учениците разполагат със собствени помещения за отмора, престой, работа (самостоятелна и в групи), ползване на нови медии, библиотека и т.н.
- възможност за индивидуално и групово развитие на всички преди и след училище – рефлектиране, медитация, йога, упражнения, пеене и т.н.
- училището се свързва и работи с други училища, както местни, така и по света, които са най-близко до неговата мисия. В същото време има връзки и с училища, работещи по съвсем различни философия, модел, начин и програма. Така децата от рано се запознават с разнообразието в обществото
- обединяване на ученици от различни училища във взаимни обществено полезни проекти

Образователния процес (Как?):
- образование пряко от човек на човек и в малки групи
- създаване на онлайн текстове за учене, водене на блог, писане на книги (от един учител за много ученици, независимо от време и място, работни езици: предимно английски, немски и български като носители на различни импулси и отговарящи на епохата на развитие на човечеството)
- преподаването от човек на човек става лично или с текстов материал, книги и по интернет (за предпочитане е всички материали да са в мрежата под свободен лиценз). Само в особени, специфични и добре обмислени случаи се използва аудио, видео, скайп, чат, телефон и т.н.
- дейно използване на новите медии и комуникационни възможности за общуване и връзка с учениците (не за самия процес на преподаване, а за създаването на необходимата спомагаща и поддържаща среда)
- образование без страх, напрежение и стрес, а с Истина, Любов, Светлина, Свобода, Правда, Мъдрост и Добродетел
- всичко се преподава практично с много творчество, предприемачества и действия в реалния живот. Много социални проекти, никакви домашни и изпити. Винаги наново подготвени богати материали, допълнителни книги за четене, много бързо и интегрирано обучение, с много упражнения и придобиване на способности и умения. Много задълбочено навлизане в света и взаимовръзките му, никакво оставане на повърхността
- винаги се започва с цялостната картинка, разглеждат се малките подробности и части и се завършва с голямата картина
- училището не започва по-рано от 8:30 и не продължава по-късно от 13. Предлага безплатна здравословна закуска в почивката от 10 до 10:30 след ритмичните занимания и преди съчетанието наука – език (език – следствие от техно-кратската ни култура). Също безплатен обяд в 13 след упражненията за крайниците и волята
- на учениците се дава свободата да развиват собствените си импулси и да осъществят собствената мисия. Показва им се също къде са наболелите проблеми на обществото и се търсят творчески решения
- съществува проста и добре изградена система за създаване на ученически фирми
- практическите упражнения по наука и езици, както и определени други занимания се случват по ниво на знанията на учениците. Повечето занимания са в смесени възрастови групи. Винаги има двама учители – млад и стар, мъж и жена. Процесът на учене е взаимен, интерактивен и учениците често влизат в ролята на учители
- препоръчва се развитието на детето в поне един
музикален инструмент, изкуство, занаят и спорт. По възможност традиционни и Духовни, но задължително носещи и практическа полза за развитието на детето и/или общината
учениците и най-вече учителите от гимназията помагат на учениците и учителите от основното училище, като това включва поне една трета от седмичната им работа
- практики и посещения за децата в различни предприятия, организации, граждански инициативи
- 20% от часовете учениците могат да отсъстват
- възможност за по-дълго освобождаване по желание на ученик
- учителите имат всяка седмица два пъти 1:30 след училище време за консултации и индивидуална работа
- цялостната картина се представя в най-различни форми – текст, картинки, видео, музика и т.н. – които са лесни за разбиране и разпространение
- създаване и свирене на Музика/Поезия/Танци от/за учениците и учителите, която да ги свързва с тяхната мисия и добродетели
- учениците готвят заедно (поне от време на време)
- предимно в 11 и 12 клас предлагане на разширена програма за практическо професионално развитие. Дюално училище – 2-3 дена преди обяд в клас, 2 дена целодневно работа във фирма или организация
- по повечетo предмети без домашни, но даване на големи проекти за няколко месеца, тип дипломна/курсова работа, завършващи с писмена работа и презентация
- участие в училищни състезания и олимпиади на международно ниво
- помощ от по-големи и по-можещи ученици за по-малки и с трудности
- представя се възможност за 13 клас пожелание като подготовка за изпити за университет
- едно и двуседмични проекти по различни теми в групи
- няколко седмични помощни проекти всяка година в чужбина в обществено полезни дейности
- редовни акции от сорта на безплатни прегръдки, разходки, събиране на боклук и средства, обмяна на опит и т.н. в общината
- предоставяне на различни възможности след завършване на училище и преди започване на университет или работа – социална работа, пътуване по света, работа за училището и т.н.

Образователното съдържание (Какво?):
- образование за сърцето и чувствата на основата на Дънов (паневритмия), с помощта на Щайнер (валдорф и антропософия) и Лозанов (десугестопедия). Също според модела на 12-те вида интелигентност
- обучение за всички темпераменти и видове учещи, много четене, писане и разказване, създаване на музика, свирене, пеене, рисуване, творчество, пластика и т.н.
- що се отнася до академичните знания, то след петата година на гимназията трябва младежите да са постигнали поне нивото на най-добрите руски гимназии или това на студенти в съответните специалности след втора, дори трета година
- преподават се най-важните знания и способности за Живота, така че да могат да се използват по всяко време на човешкото съществуване
- нови предмети и практики: човешки взаимоотношения; Духовно развитие; общуване; щастие; здраверазвитие; групови процеси и развитие; системно мислене и действие; Битие (минимум практично изживяване на Мъдростта на Битието); физическа активност и упражнения; диета и хранене; време сред природата; работа в полза на и служене за другите; възстановяване, почивка и справяне с напрежението
- обучение предимно за това как да живеем, а не толкова за това как да се издържаме (съвременното образование всъщност не ни учи нито на едното, нито на другото)
- „хакерска“ настройка към живота – има се предвид творческо отношение към света и непрекъснатото създаването на обществени новости и подобрения
- като цяло е важно да са застъпени следните: творчество; педагогика на преживяванията; технологии и онлайн ресурси; щастие и здраве; свобода
- предметите се учат и практикуват системно, тоест цялостно и взаимо-свързано
- изследват и се преподават най-добрите световни и локални практики във всяка една част от човешкия живот

И накрая няколко неща, които касаят по-скоро мен самия:
- занимание предимно с възрастовата група от 14 до 21
- пътуващи, независими, свободно практикуващи учители
- преподаване на математика, всички науки, спорт, технологии, медии, предприемачество, икономика, история, социално развитие (gesellschaftsgestaltung, social renewal), хуманитарни науки. Стремеж да се преподава единната наука на Любовта.

Внимание: На второ място липсва отговора на въпроса Защо, но той е преплетен във всичко останало, а и по-подробно обяснение се дава в общата концепция за образованието на бъдещето.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.