Бистрота (Към сиянието на истината през глъбините на словото)

Към сиянието на истината през глъбините на словото е книга на Андрий и Ольга Будугай. Представлява сборник от статии с лингво-езотерични изследвания и е най-задълбоченото разглеждане на Духовните корени на българския език.

В българския език думата бистрота има значение на
„прозрачност, чистота” и е съкоренна на бълг.
прилагателно бистър /прозрачен, чист; прен. ясен, трезв,
светъл/ и на рус. дума быстрота /бързина, скорост; прен.
живост, пъргавина на ума, мисълта/. Интересна е връзката
на трезвостта с чистотата и яснотата: човек, пил алкохол,
нерядко попада в състояние, когато всичко му е „като в
мъгла”, т.е. неясно, смътно. Неизбежно и скоростта на
реагиране се забавя.
Ще отбележим също, че се забавя и скоростта на
химична реакция в замърсен разтвор. А нали мисленето
също е свързано с химични реакции. И колкото по-
замърсен е разтворът, толкова по-забавени са реакциите.
Замърсеността може да дойде до степен реакцията въобще
да спре. Така че, говорейки едновременно и на шега, и
сериозно: за да имате необходимата скорост на реагиране
на ума и тялото, изчиствайте и съзнанието, и организма си
от всичко излишно – различните видове токсини и баласт!

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Духа и Душата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.