Блъскам (Към сиянието на истината през глъбините на словото)

Към сиянието на истината през глъбините на словото е книга на Андрий и Ольга Будугай. Представлява сборник от статии с лингво-езотерични изследвания и е най-задълбоченото разглеждане на Духовните корени на българския език.

Думата блъскам в българския език означава „бия,
удрям, чукам; бутам; нападам” и е съкоренна с
отблъсквам, имаща същите значения, както на руски
думите: отталкивать и отпихивать /оттиквам,
оттласквам/; отбивать /отблъсквам атака, топка/ и
отражать /отблъсквам удар, атака; а прен. предизвиквам
отвращение/.
Напълно е възможно от същия корен да е и укр.
блискавка /мълния/ и рус. блеск /блясък/, ако се отчете
факторът скорост: и в мълнията, и в който и да е блясък
присъства светлината, за която се смяташе сравнително до
неотдавна, че има най-голяма скорост във физическия свят.
А без скоростта, какъв ще бъде резултатът от удара?!
Сравнете българските лексеми сблъсквам /да сблъскам/ и
сблъсък /сблъскване/: от бързото сблъскване на два твърди
предмета може да се появят искри.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Духа и Душата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.