Изкуството да ръководим и да образоваме хора

Вече многократно съм писал за ръководенето на хора и за педагогиката като за ръководене на хора. И едното, и другото са си чисто изкуство. Което означава, че няма правила, а импровизация, основана на здрава подготовка и практика. Събрах доста примери за това изкуство от най-различни сфери на живота. Идва време да предам и опита на Абт Волф и сестра Енрика, които пишат едноименната книга. Църквата винаги се е разкъсвала от вътрешни противоречия и жажда за богатство, слава и власт. Както и всяка една организация, която се превърне в самоцел. Е, това не означава, че и в тази система няма и добри, макар и много малко, примери. Ето на какво ни учат те:

- децата се нуждаят най-вече от примери и идеали
- възпитанието е подготовка за свободата
- възпитанието е помощ за децата, за да се превърнат в хора, способни да се отнасят отговорно със свободата
- образованието е отношение с дълбоко уважение към индивидуалността на децата и тяхната от Бог дадена единственост и неповторимост
- образованието е въвеждането на децата в самостоятелността, за да могат те самите да вземат свободни решения
- образованието е ръководство за младите хора за постигане на пълно себеосъществяване
- възпитанието е двойна служба – за обществото и за хората
- възпитанието, както и всяка друга ръководна работа, е изкуство. Всички участници в процеса се развиват – учители, родители, деца. Училището е общност, която не трябва да се отделя от обществото.
- възпитанието е среща между Творци
- образованието е като художник, който не изрисува цялата картина, а оставя празни места по нея, за да може всеки сам да ги запълни както иска
- възпитанието дава само определени мотиви, помага за развитието и разгръщането на определени основни черти и оставя възможността свободата да се развие от само себе си със собствения си ритъм и творчество
- образованието познава различното и най-доброто във всяко едно дете
- необходимо е разумното и съзнателно използване на авторитета ни. Децата се нуждаят от възрастни с авторитет
- образованието е създаване на връзка с децата, която е по-силна от обкръжаващите влияния
- децата имат необходимост да се чувстват единствени и неповторими, но и част от цялото, от общността
- децата се нуждаят по всяко време от човек, към когото могат да се обърнат и от човек, на когото могат напълно да разчитат
- децата се нуждаят от ясни правила и ритъм
- възпитанието означава да помогнем на детето да стигне до себе си
- възпитанието спомага за развиването на силите на съпротивление спрямо външните влияния като потребителско мислене или реклама
- образованието води до индивидуалност, самостоятелност и свобода
- стремежът на всеки един учител и родител е да се направи напълно излишен
- признанието и упрека утвърждават всяко едно дете в неговата идентичност
- децата се нуждаят както от свобода, така и от внимание
- само авторитета и качествата на ръководител създават доверие
- децата откриват авторитета на бащата най-вече в отдаването и близкото отношение
- образованието отваря за децата житейските пътища на обогатяването
- авторитарно би било да предначертаем пътя на едно дете. Който обаче образова с авторитет задава просто определени гъвкави рамки, в които детето може свободно да се самоосъществява. В най-добрият случай тези рамки са достатъчно широки, за да оставят свобода и достатъчно тесни, за да създадат сигурност и спокойствие
- основен елемент на възпитанието е забавеното във времето осъществяване на заложеното
- образованието се случва на всички нива – разум, сърце, воля, интуиция и дори по-надълбоко
- самочувствието нараства с трудностите
- дисциплината, ясните правила и структури, са част от свободата и водят към нея
- образованието е процес на заразяване на децата със собственото въодушевление
- напрежението и неприятностите са знаци за естествена и жива динамика. Затова не е необходимо те да се премахват радикално, а да се изтърпят и да се направят плодородни и благодатни за развитието
- всеки един учител е и Духовен баща
- най-важно значение в образователния процес и в отношенията между учител и ученик заема човещината
- с човещина трябва да е пропита атмосферата в класната стая
- учениците е важно да се хармонизират в общи и единни проекти и стремежи
- учителят трябва да се доверява на всеки един ученик и то отново и отново сред поредния неуспех. Това е необходимо, защото човек не може и не трябва да оценява всичко, но и за да не загуби детето вярата в себе си
- децата трябва да се обичат най-много, когато го заслужават най-малко
- учителите трябва да обичат и харесват децата, да са издържливи, търпеливи, да обичат хората и човечеството
- добре е децата да усещат, че един възрастен дава най-доброто от себе си
- образованието е събуждането на интереса на всяко едно дете към околния свят
- децата трябва да открият собственото си любопитство
- всяка една решена задача повишава чувството на самостоятелност
- образователният процес трябва да е възможно най-разнообразен
- добрите учители са добри разказвачи
- училището е място на взаимно уважение, доверие и обединение, място на творчество, новости, идеи. Място, което задава насоките за развитието на обществото
- учителят е пример за уважение, учтивост, самовладеене. Той никога не трябва да се чувства нападнат или провокиран и винаги трябва да отговаря обосновано, приятелски и с вътрешна увереност
- в образователния процес въобще не се достига до конфликти, когато учителят говори от самото начало отворено с учениците си и живо поддържа връзката си с тях
- когато нищо друго не помага, то е наложително да се вземат мерки. Индивидуалният неуспех по никакъв начин не трябва да вреди на обществото като цяло
- необходимо е да се изисква постигнат резултат. Важен е пътят, но накрая значение има и резултатът
- както напъна, така и насладата са част от процеса
- образованието се нуждае от време, защото всичко се развива органично

Накрая не ми остава нищо друго освен да пожелая на всяка една църква по света така да се отнася с младите хора, за да могат те свободно да заземят и осъществят импулсите, с които идват на Земята.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.