Валдорф-училището днес – общи цели и информация

Това ще е един сравнително кратък подробен преглед на задачите, които си поставя валдорф-педагогиката в Германия (разбира се може да се каже и по света, но не трябва да подценяваме регионалните различия, които определено си ги има) днес. В него съм изложил идеите и практиките на педагогиката в Германия такива, каквито са, без да давам нещо лично от себе си. Това ще продължавам разбира се да правя там, където е необходимо да се създават новости и да се подобряват настоящите практики. Тази статия обаче няма такава цел, за да покажа малко от „теорията“, която е от една страна важна и солидна, но от друга все повече се разминава както с практиката (която е на по-ниско ниво), така и с съвременните необходимости на децата (които 100 години след Щайнер са доста по-различни от тези на тогавашните деца). Посланието ми е кратко и ясно – без да развиваме педагогиката във всеки един миг и без да я възприемаме като към вечно наново създавано изкуство, то тя е просто мъртва, колкото и добра да е. Съвременната педагогика в училищата е обикновено мъртва, заключена в „система“ и убива децата, вместо да им даде възможност да се развиват и да създават.

Започваме от дефиницията на думата компетенция – овладения потенциал за успешно извършване на лични контролирани действия. Основните компетенции, които трябва да се постигнат от учениците са – владеене на майчиния и чужди езици, математически, компютърни, социални, граждански, учебни, свободно-инициативни, предприемачески, културни (както разбиране, така и изразяване на културата).

Основната компетенция пък на самите училища е закотвянето в свободния Духовен живот. Какво трябва да се учи и възпитава, трябва да произлиза единствено и само от възприетото за развитието на младия човек и неговите индивидуални дадености. Не трябва да се пита от какво се нуждае човек за съществуващата социална система и наредба, а какво е предразположението на младия човек и какво може да се развие в него, което в последствие да помогне за развитието на обществото и да внесе нови импулси в него. Едва тогава ще е възможно да обновяваме социалния организъм с нови сили от подрастващите. Тогава социалният ред ще се променя според хората, а не те според него.

Особено значение се отдава на компетенциите за собствената личност – внимание, свързаност, способността самостоятелно да се стига до възгледи и убеждения, динамична индивидуалност.

Валдорф-педагогиката има за стремеж не само да възпитава децата в техните млади години, но и да създаде от тях хора, които ще бъдат здрави и знаят как да провеждат процесите на метаморфоза вътре в себе си. Това води до щастлив, радостен и дълъг живот. Статистиките за живота и здравето на валдорф-възпитаниците ясно показват успехите в тази сфера.

В краткосрочен план (учебната епоха от до шест седмици) стремежите и похватите за създаване на компетенции са:
- задаването на ясни работни стъпки
- фийдбек какво е постигнато
- признание и похвала за личните усилия
- препоръки
- научаване на основни правила, но и запазване на гъвкавост – учителят дава примери, но те не са фиксирани и единствените възможни. Учениците също дават такива
- сън през нощта между два урока, който дава възможност за вземането на дистанция, Духовно свързване и превъплащаване

В средносрочен план се търси изграждане на компетенции чрез следното:
- включването на собствения опит в учебния материал
- оставяне на недоизказани неща в часовете, за да могат децата сами да се заемат с тях
- от особено значение е да се създават възможности за прилагане на наученото преди време
- създаване на портфолио – дава възможността за поглед към собствената работа и напредък през годините. То подчертава собствените учебни пътища и възпитава в качествена, самостоятелна и самоотговорна работа
- не трябва да има прекалено ранно фиксиране към самите резултати и тяхното осмисляне
- преживяването на собствените способности създава важни предпоставки за следващите крачки по пътя на усъвършенстване на собствения учебен процес

В дългосрочен план се използват следните похвати и се търсят следните успехи:
- развитие на музикално-поетичните умения, които водят до социален живот в зрелите години
- пластично-изразните средства водят до развитието на индивидуалността
- евритмията помага за изграждане способността да слушаме
- трудовото обучение и занаятите са в основата на волята и любопитството във всяко едно отношение
- развитието и изваждането на интелектуалното от изкуството и от целия човек е в основата на личната инициатива и житейски сили
- смятането е в основата на свободата и отговорността
- душевното и физическо здраве води до здраверазвитие и салютогенеза
- чувство на кохерентност (единство и цялостност), тоест разбиране за живота, справяне с предизвикателствата, поемането и извършването на смислени задачи
- устойчивост – способност за действия във всякакви ситуации, учене от самия живот, здравословно преодоляване на големи житейски трудности, способност за намиране и вземане на решения, добро самочувствие и самоуправление, вътрешно чувство за сигурност и контрол, емпатия, контактност и способност за взаиморабота и взаимопомощ, поемане на отговорност, гъвкаво поведение и справяне с трудностите, развитие на талантите, следване на собствените интереси и хобита

Създаването на чувството за единство и цялостност, както и изграждането на устойчивостта са уникални за валдорф-педагогиката и са едни от най-важните и заслуги. Постигат се чрез:
- високи, но съобразени с учениците изисквания
- прехвърлянето и задаването на отговорни задачи
- ясни, точни и справедливи правила
- похвала и подкрепа в делата, за свършената работа и примерното поведение
- съвместно учене
- уважение и разбиране
- положително взаимовръзки един с друг (peer-to-peer, от човек на човек)
- съвместна работа с родителите
- социална работа и помощ в училище за отделни деца
- дейности извън училище
- климат на взаимоуважение в училище
- предприемачески дейности
- подкрепа и съчувствие
- доверие към и високи очаквания спрямо децата
- образни разкази и истории, пресъздадени със собствени думи – водят до заучаване боравенето с образи в душата, както и до добро словообразуване
- измисляне на собствени истории за определени положения – развиват чувството за свобода и импулсите за промяна
- последователност и повторяемост в основния урок

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.