Пример за гимназиална валдорф програма от Хаваи, Сащ

Това е програмата на Халеакалаа валдорф училището на остров Мауи, Хаваи, Сащ. Спокойно мога да твърдя, че това е най-добрата разработена програма за валдорф гимназия в Северна Америка. Основателите на училището са двамата най-опитни валдоф преподаватели и обучители на учители в Северна Америка – Мико и Антье Боярски – които дълги години са работили в най-голямото валдорф училище в Северна Америка – това в Сакраменто, Калифорния.

Образованието във валдорф гимназиите в Сащ се провежда само за четири години. Това означава, че учениците имат сравнително кратко време да се развият личностно според валдорфския учебен план, а и да се подготвят за тежките изпити за колежа в същото време. Всичко се извършва много практически, с много упражнения. За всеки час се дават определен брой кредити, които отговарят на количеството часове – система, подобна на университетската. Числата дават съответните класове – 1 е девети, 2 – десети, 3 – единадесети и 4 – дванадесети.

Математика:

1. комбинаторика, пермутации и теория на вероятностите
дескриптивна геометрия 1
алгебра 1
геометрия 1

2. тригонометрия
логаритми
преминаване към проективна геометрия
алгебра 2

3. проективна геометрия
дескриптивна геометрия 2
основи на анализа

4. анализ, теория на числата, сферична тригонометрия
имагинерна геометрия
анализ

Английски:

1. комедия и трагедия
писане на есета
граматика 1
писане и литература 1

2. от мита към литературата
граматика 2
писане на есета 2
писане и литература 2

3. средновековна литература
Шекспир и поезия
фактово писане 1
научно изследване

4. американска литература
световна литература 1 и 2
фактово писане 2

Здраве

1. общо здраве и първа помощ
2. съвременни аспекти и предизвикателства пред здравето

Технологии

1. комуникации и транспорт
2. приложна механика
3. информатика
4. програмиране

Биология

1. анатомия и физиология
2. молекулярна биология и ембриология
3. ботаника
4. зоология

Химия

1. органична химия
2. неорганична химия
3. периодичната система
4. теория на атомите и биохимия

Физика

1. термодинамика
2. механика
3. електричество и магнетизъм
4. оптика

География и науки за земята

1. геология
2. метеорология и океанография
3. астрономия
4. палеонтология

Екология

1. физиологична
2. за земята
3. за екосистемите
4. за населението

История

1. изкуство и естетика
съвременна история на Хаваи 1

2. древна история, предадена чрез изкуството
съвременна история на Хаваи 2

3. гръко-римско време до средновековието
ренесанс
история на музиката
американска история до 1876

4. история на архитектурата
история на съзнанието
история на киното
история на Сащ от 1876

Обществени и граждански науки

1. реч и обсъждане
2. аргументиране и дебати
3. участие в демократичните процеси 1
4. участие в демократичните процеси 2

Чужди езици
два различни, обикновено испански и немски, по-рядко френски и китайски

Физическо възпитание

хавайски танци
евритмия
отборен спорт
индивидуален фитнес
индивидуален спорт

Изкуство и занаяти

керамика
графика
бижутерство
плетене на кошници
печат
изработка на маски
рисуване с водни бои
рисуване на модел на живо чрез гледане
изработка на портрет
акрил
пастел
тъкане
скулптура
тектил
изработка на книги
стъкло-леярство
фотография
графичен дизайн

Избирателни предмети
графика и мултимедия
производство на филми, кинематография
роботика
биохимия
химически изчисления
съвременна физика (квантова, единна теория на полетата, астрофизика и т.н.)
психология
икономика
трети чужд език
музика
театър
семестриални проекти
възможност за допълнително практическо образование извън училище

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.