Ролята на учителя на кратко

Всеки един учител трябва да е Творец и да владее изкуството на педагогиката. Това обаче не означава, че трябва задължително да е най-добър в областта си или да създава нови неща. Но означава, че задължително трябва да има много добри общи познания във всяка една насока и да съчетава възможно най-добре най-големите човешки достижения от всяка една област в едно единно цяло. Учителят не трябва да е тесен специалист, а енциклопедист, който изпреварва значително времето си и живее импулсите на бъдещето.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.