Учебните предмети

Лично аз съм убеден, че в училища след време ще се преподава един единствен предмет – Любовта, която включва цялата интегрирана наука за живота. Обаче все още не сме стигнали толкова далеч и е хубаво да разгледаме какви са стъпките по пътя дотам. Предходната стъпка ще е създаването на учебна програма, която включва само три предмета (блока) всеки ден – за сърцето (ритмична част, включваща изкуствата), за ума (научната и езикова част) и за волята (спорт, движение, занаяти).

Докато стигнем обаче до там все още ще има нужда от различни предмети. Затова и първата крачка би било разумното, чувствено, волево, съзнателно и интуитивно съчетаване на всички предмети, както и наблягане на взаимовръзките между тях. Особено значение ще имат и новите интегрирани практически предмети. Тази статия има за стремеж да изброи накратко точно тези предмети:
- изкуства (изобразително, графика, пластика, фото, графити, модерно, акварел, гипс, градско и т.н. и т.н.)
- науки (математика, физика, химия, география, биология, астрономия, физика на вярата, интуиция, математика на сърцето, наука за Духа и душата и т.н. и т.н.)
- лингвистика езици – майчин и поне още два, включително езика на тялото
- литература, поезия, публицистика, писане
- рецитиране, говорене, презентация, реторика, слушане, възприемане, общуване
- сътрудничество, съвместна работа
- музика, пеене, хор, свирене, музиката на живота и света
- здраверазвитие, хранене, медицина, анатомия, първа помощ, дишане, готвене, пиене и т.н.
- обществени, културни, социални, икономически, политически, педагогически, семейни и други предмети
- спорт, движение, бягане, ходене, равновесие, танц, театър, паневритмия
- наука за образите, мечтите, създаването и Творчеството
- природа, екология, екосистеми, биоразнообразие, органично и деметър земеделие, пермакултури, сеене, чакане и жънене, метеорология, океанология, наука за почвите, минералите, растенията и животните
- Любов, сексуален и полов живот, хармония, единство на тяло, душа и Дух
- предприемачество, бизнес администрация, работа с хора, управление (на време, ресурси, бюджет), организация, наука за работата, право, закони, икономически живот и т.н.
- молитва, медитация, съсредоточаване, интуиция, живот от сърцето
- занаяти и работа с ръцете
- технологии, медии, нови професии
- игра и забавление
- Духовност, религиозни заблуди, човечност, морал, етика, философия, мъдрост, психология, личностно развитие, учение за ученето

Освен това има и някои важни практически теми, които се припокриват с много от гореизброените и трябва да се изучават в цялост:
- време
- пространство
- ритъм
- форма
- образ
- качество
- количество
- мярка
- тежест
- енергия
- материя
- цвят
- вода
- въздух
- Дух
- взаимосвързаност, единство и неделимост
- цяло и част
- идея
- мисъл
- противоположности и тяхното единство
- съдържание
- съществуване
- движение
- развитие
- действителност
- съдържание
- анализ и синтез
- еволюция и инволюция
- планетата Земя
- Вселената
- Природата
- Човечеството
- индивидуалност и общност
- творчество и създаване
- щастие и радост
- мечти и мисия
- истина
- свобода
- мъдрост
- правда и добродетел, честност и искреност
- и най-вече … Любов, съчувствие, емпатия!

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.