Преподаване на икономика и предприемачество в училищата

Икономиката е големият отсъстващ в училищата. Защо? Защото целта на училищата от зората на индустриалната епоха до сега е да произвеждат работници-роби, а не мислещи и икономически и предприемачески интелигентни хора. Реално по този начин се пречи всячески на развитието на отделните индивиди и на обществото. Това далеч не е толкова ново. Още от египетската културна епоха, а и от преди това жреците и посветените строго са пазели своите тайни и не са ги правили достояние на всички хора. С развитието на човечеството отвореността се повишава и все повече хора имат достъп по все повече знания, умения и възможностти. Въпреки това затвореността си остава и единици получават истинските знания и умения, за да бъдат предприемачи и да разбират икономиката. За съжаление в днешно време тези хора използват възможностите си предимно за лична облага.

Сега расте едно много независимо, отворено, свободолюбиво и в същото време отговорно поколение. На него трябва да му се даде възможността да получи това, което ние не сме получили като знание, умения и възможности. Реално погледнато, ние сме излезли с напълно промити мозъци от училище и не сме познавали нито теорията, нито практиката на предприемачеството и икономиката, както добрите, така и лошите примери за нас са били „тъмна Индия“. Лично на мен ми трябваха много години, за да мога да усвоя теорията както на добрите практики за създаване на обществено благо, така и на лошите практики за личностно облагодетелстване на гърба на другите. В практиката може да се кажа, че тепърва правя първите си стъпки, което е повече от жалко за човек на моята възраст. Не че няма да се справя с това предизвикателство, както съм се справил и с много други, но е просто е безкрайно унищожаване на творчески потенциал да се започва толкова късно с предприемаческа и свободна и братска икономическа дейсност. А това е нещо, което децата всъщност притежават и им е било отнето.

В днешно време наглед има доста възможности за развитие в тази насока – на младежите, студентите и други групи от млади хора им се предлагат безчет стипендии, помощи и какви ли не труди възможности да получат опит, средства, образование, помощ и т.н. в тези сфери. Истината обаче е, че тези възможности са привидно полезни, защото те не постигат нищо друго освен да поставят младите хора в различни по вид зависимости. Те подмолно оплитат младите хора в мрежите си и блокират личната им свобода и отговорност. Лично аз съм повече от доволен, че винаги съм напредвал, както личностно, така и финансово-икономически и предприемачески чрез собствените си свободни сили, а не с чужда насочена и манипулативна помощ. Никога не съм получавал никакви стипендии, помощи или т.н. Истинското образование е образование към свобода и личностно разгръщане и именно за такова едно преподаване на икономика и предприемачество в училищата ще пиша.

Ако започнем сериозна работа с учениците от гимназията, то ще запазим детските импулси и в същото време ще дадем в ранна младежка възраст необходимите знания, умения, въодушевления и възможности. Важно е учениците да се не подвеждат и да им се представя чистата истина. В същото време трябва да има достатъчно пространство за лични мнения, собствен опит и независимо личностно развитие. Учителят има за цел да покаже възможно най-богат спектър от различни аспекти на истината.

Лично аз съм привърженик на изключително практичния и бърз поглед върху настоящата икономическа система. С учениците първо правим наблюдения и търсим да разберем как действат нещата днес. Обикновенно само след няколко минути стигаме до основните парадигми на съвременната икономическа система – разтежът като стремеж сам по себе си. Също така учениците в 11-12 клас много бързо откриват как се постига този растеж. Тук основните думи са конкуренция и потребление. Това вече е и достатъчно за начало на същинската дейност на учителя. Тя се състои на първо време в ясното показване на развитието на икономика през вековете. Особено ценни за учителите намирам в това отношение трудовете на Даниел Куин и най-вече неговата книга Ишмаел. Той разглежда самото зараждане на днешната капиталистическа парадигма на растежа в икономическия живот в епохата на усядане на хората и началото на земеделската дейност.

Обикновено самите ученици първо споменават зората на индустриалната епоха като ключов момент и това си е така. За доброто разбиране на икономическите процеси обаче е много важно да се погледне по-назад в историята. Именно тази възможност дават трудовете на Куин и на други изследователи. Важно е в случая изследванията да не са съсредоточени само върху икономиката, а върху цялостния културен живот на обществото. Това дава възможност за поставяне под въпрос и на далеч по-важни днешни парадигми и помага много за свободното развитие на учениците. Те на възраст над 16 години са вече способни да мислят съзнателно и да разглеждат различните парадигми. Така например силно се впечатляват от двоична, дванадесетичната, шестдесетичната и други бройни системи, различни от възприетата десетична, която, както самите ученици установяват далеч не е най-добрата, а освен това и далеч не е най-лесната за употреба. Ще си позволя да посоча за пример парадигмите за сексуалността и Любовта в обществото ни (лично аз съм достатъчно смел да разглеждам в 12-13 клас дори книгата Секс 3.0 и парадигмата за полиамория). Също и за религиите и Духовността (не, категорично не препоръчвам Цайтгаист ;) ). Важно е децата да видят различни възможности и реалности, различни аспекти на Истината, за да могат да се развиват свободно и не само под опекате на една единствена догма. Така например квантовата механика, теориите на торсионните полета и много Духовни учения ясно ни показва, че ние сме Творци, които сами създаваме собствената си реалност. Живеейки само в теснотите на текущите догми, ни извършваме голямо Духовно и личностно падение. Едно образование само според тези догми е много вредно за децата. Важно е младежите да познават догмите, но още по-важно е да се освободят от тях. Тук е време да спомена и парадигмите на технократичното и медийно общество, които също имат алтернативи. Те също трябва да бъдат ясно показани.

Връщам се конкретно на преподаването на икономика. След разглеждането на процесите от древността, идва ред и на по-скорошните такива, най-вече тези след втората световна война. Историята на нещата ни разказва например как се заражда потребителското общество.

Сравнително бързо младежите започват да питат за парите, лихвите, за банките, за дълговете, за инвлацията, за борсата и т.н. Що се отнася до парите препоръчвам на учителите филмчето Парите като дълг. Съществуват и други добри книги, филми и учебни пособия, но стремежът ми сега е да дам основните насоки, а не да задълбочавам и да давам точни указания. Всеки един учител трябва да поеме сам отговорността да преподава нещата според най-доброто, което може да създаде и даде от себе си. И този процес трябва да се случва свободно и от личен стремеж и устрем към Истина и недогматичност. За много полезни аз намирам и Лихвата – Рак на Обществото на семейство Кенеди. Съвременното мюсюлманско банкиране, както и новите устойчиви банки и алтернативни валути също може да бъдат разгледани. Що се отнася до борсите е важно да се разбере как се съчетават съвременната икономическа, парична и технократична парадигми. Там процесите са по-сложни за разбиране и изискват предварителна подготовка по обща икономика, пари, информатика, медии и нови технологии, бюрократично управление на света, например чрез сравнително разглеждане на моделите на ЕС, Сащ и Швейцария.

Лично аз не бързам с конкретната тема пари, лихви, банки и т.н. Също така и не бързам да представям търговската парадигма за търсенето и предлагането, която Щайнер толкова красиво математически разобличава като едностранчиво обслужваща търговците.

Предпочитам първо да разгледам подробно растежа и неговите алтернативи. Още повече, че на тази възраст учениците вече за запознати с естествения природен логаритмичен растеж спрямо златното сечение (препоръчвам за припомняне на учениците краткото видео Природа чрез числа) от уроците по математика, изкуство и природни науки. В същото време по математика и информатика вече е работено с експоненциалната фукция. Лично аз на тази възраст вече съм запознал учениците в часовете по математика и с Духовните основи на логаритъма. Сега е важно да се покаже и приложението на тези точни науки в съвременния икономически живот. Тук съветвам всеки един учител да се запознае лично, а после и учениците с неповторимо добрата и единствена по рода си и дълбочината си лекция на Проф. Др. Алберт Бартлет от Университета на Колорадо в технологичния град Боулдър относно същността на експоненциалната фукция, която е в основата на икономическия ни растеж. Не случайно видеото се казва Най-важното видео, което някога сте гледали. Междудругото, то може да се използва и за да покажа една добра академична университетска лекция и да подготви учениците за бъдещото продължаване на образованието им във висши учебни заведения.

След като вече знаем що е то растеж, как се случва и докъде води, то е важно да покажем и възможни алтернативи. Тук особено значение имат вече познатите Ви от страницата на ОМ Синя Икономика на Паули и Как да променим света на Дейвид Борнщейн. Към средата-края на 11 клас и двете четива вече могат да са минати в часовете по английски. Второто отговаря точно на социалните търсения и нивото на анслийския на младежите в тази възраст, а първото е пример за сериозна научно-икономическа литература, която не само показва нова парадигма, но и ясно демонстрира нивото на академичен и научно-популярен английски, с който учениците вече трябва да могат да се справят.

И тук приключвам на първо време с теорията, която съм представил много бързо и много практически насочено. Време е за ученически предприемачества в Духа на Сината Икономика, устойчивото развитие и социалното предприемачество. За допълнително средство за въодушевление служи Наградата за Цялостен Житейски Принос, която показва как и най-смелите мечти и нови импулси в обществото се превръщат в реалност.

В процеса на тези предприемачества се припомнят и прилагат на практика много различни знания, например тези по счетоводство от шести клас, а и се въвеждат младите в организационната, групова и работна динамика, процеси и възможни структури. Правовия и икономически живот започва да се живее. Важно е да се спомене, че до 10 клас включително учениците вече са добре запознати с всички аспекти на технологичното ни и медийно общество, познават концепциите на социалните мрежи и интернет гиганти, на патентите и криейтив комънс, запознати са с различни възможни организации и продукти като Windows, Apple и Ubuntu и ги използват съзнателно.

Едва след постигането на определено практическо ниво, е добре да се започне с теоретичното подробно разглеждане на споменатите и изоставени на първо време теми. Математическите им знания също са на необходимото ниво, тоест основните знания по аритметика, статистика, комбинаторика и теория на вероятностите вече ги има. Концепциите на казината, лотариите и хазартия бизнес са вече познати и могат да се сравняват с тези на банките.

Засега ще се огранича дотолкова с описанието на концепцията за преподаване на икономика и предприемачество. От тук насетне всеки един учител трябва да послуша собствената си интуиция.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.