Основи на педагогиката на Френе

Педагогиката на Френе (Frenet) също ни дава някои много любопитни идеи, които можем да втъчем в образованието на бъдещето:
- учениците правят наблюдения сред природата и населените места. от тях се създава текст, който се печата заедно с други текстове в училищния вестник. Така впечатленията се запечатват и превръщат в знание
- метод на „живо“ учене от живота и сред живота. Така се запазва живостта на учениците
- всички ученици записват впечатленията си. От тях се създава вестник. От вестника се създава книга – Книгата на Живота. Така всяко дете се превръща в Творец и допринася със собствените си възможности за общото благо. Това води до незабравяне на мисията на децата
- децата се научават „от само себе си“ да четат и пишат
- най-голямата грешка на стандартното образование са часовете с фронтално преподаване и домашните
- училището всъщност се превръща в ателие и занаятчийница
- учене чрез действие и правене
- учене чрез проба и грешка
- простота
- единство между тяло и душа
- органична връзка между индивида и околната среда

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.