Реч на Самюел Епщайн – част 6

Реч на Самюел Епщайн при връчване на Награда за цялостен житейски принос, 9.12.1998

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

6. НЕЗАВИСИМА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ

Отдавна съществува критична нужда за създаването на Независима агенция за безопасност на гражданите. Тази агенция трябва да има широки правомощия да разследва ефективността на настоящите регулации за здраве и безопасност и да действа като посредник между потребители, служители и техните НПО от една страна и регулаторните органи от друга. Сред правата на Агенцията трябва да влизат: създаване на институция, която да приема и оценява оплаквания от индивидуални потребители, работници и техни сдружения по всякакви въпроси, свързани със здравни рискове; събиране, систематизиране и оценка на нови научни данни и преценка на влиянието, което те оказват върху настоящите и планираните регулации; публикуване и разпространение на информация на достъпен за широката публика език относно рисковете, които регулираните от тях продукти и процеси, представляват за здравето и околната среда; публикуване и разпространение на информация за предложенията за даване на разрешение за нови производствени процеси или за пускане на пазара на нови продукти.

Агенцията трябва да е изцяло независима от администрацията и индустрията и трябва да се отчита само пред парламента. Тя трябва да се основава на модела на антитръстовите и антикартелните агенции, притежаващи широки правомощия за провеждане на разследвания, вземане на решения и налагане на наказания на нарушителите. Агенцията трябва да е обществен омбудсман, отговарящ само пред Парламента

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ако някое от тези предложение принципно отговаря на вашите интереси и го одобрявате, ще се радвам да ги обясня по-подробно в разговор със съответните парламентарни или други органи.

Табилица: „МРЪСНАТА” ДУЗИНА НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ПРОДУКТИ

1. Наденички от телешко месо – (примерно Oscar Mayer Foods Corporation)

Необозначени токсични съставки – БЕЗНЗЕН , канцероген; DACTHAL, канцероген (може да бъде замърсен с диоксин). Дразнител. Сенсибилизатор; ДИЕЛДРИН, канцерогенен; DDT, канцерогенен; ХЕПТАХЛОР, канцерогенен. Невротоксин. Репродуктивен токсин;  ХЕКСАХЛОРОБЕНЗЕН, Канцерогенен. Невротоксин. Тератогенен; ЛИНДАН, Канцерогенен. Невротоксин. Уврежда кръвните телца. ХОРМОНИ: канцерогенни; АНТИБИОТИЦИ: някои от тях са канцерогенни, предизвикват алергия и резистентност към лекарства. Обозначени съставки: НИТРИТ, Взаимодейства с амините в месото и образува канцерогенни нитрозамини. ЗАБЕЛЕЖКА: съществуват доказателства, че е свързан и с раковите заболявания в ранна детска възраст. ПО-БЕЗОПАСНА АЛТЕРНАТИВА: подобни продукти без съдържание на нитрити или Tofu Franks.

2. Пълномаслено мляко – (примерно Borden or Lucerne)

Необозначени токсични съставки – DDT, канцероген; ДИЕЛДРИН, канцероген; ХЕПТАХЛОР, канцероген. Невротоксин. Репродуктивен токсин;  ХЕКСАХЛОРОБЕНЗЕН, канцероген. Невротоксин. Репродуктивен токсин;  АНТИБИОТИЦИ: някои от тях са канцерогенни, предизвикват алергия и резистентност към лекарства. РЕКОМБИНАНТЕН ХОРМОН НА РАСТЕЖА ЗА ЖИВОТНИ и IGF-1: съществуват доказателства, че увеличава риска от рак на гърдата и рак на дебелото черво. ПО-БЕЗОПАСНА АЛТЕРНАТИВА: нискомалсено мляко или мляко от органично производство.

3. Талк на прах – Johnson & Johnson. Inc.

Обозначена тоскична съставка- ТАЛК, канцерогенен. Дразни белите дробове.
ЗАБЕЛЕЖКА: съществуват доказателства, че увеличава риска от рак на яйчниците.
ПО-БЕЗОПАСНА АЛТЕРНАТИВА: царевично нишесте – Johnson & Johnson, Inc.

4. Cover Girl възстановяващ естествен грим (основа) – Procter & Gamble. Inc.

Обозначени тоскични съставки – BHA, канцерогенен; ТАЛК, канцерогенен. Дразни белите дробове; ТИТАНИЕВ ДИОКСИД, канцерогенен; ТРИЕТАНОЛАМИН-TEA), Взаимо-действа с нитритите и образува канцерогенни нитрозамини; ЛАНОЛИН, често е замърсен с DDT и други канцерогенни пестициди; ПАРАБЕНИ, контактен дерматит; АРОМАТИ, широк набор от необозначени съставки. Контактен дерматит. ПО-БЕЗОПАСНА АЛТЕРНАТИВА: Max Factor Pan-Stik Ultra Creamy Make-Up- Max Factor, Inc.

5. Crest Tartar Control паста за зъби – Procter & Gamble. Inc.

Обозначени токсични съставки – FD&C BLUE #1, канцерогенен; ЗАХАРИН, канцерогенен; ФЛУОРИД, възможно е да е канцерогенен. ПО-БЕЗОПАСНА АЛТЕРНАТИВА: Tom’s of Maine Natural Toothpaste (без длуорид) – Tom’s of Maine, Inc.

6. Alberto VO5 балсам за коса (Essence of Neutral Henna) – Aibert-CuIver USA. Inc.
Обозначени токсични съставки – ФОРМАЛДЕХИД, канцерогенен. Невротоксин. Контактен дерматит и сенсибилизатор; ПОЛИСОРБАТ 80, може да е замърсен с канцерогенен 1,4-dioxane; FD&C RED #4, канцерогенен; АРОМАТИ, широк набор от необозначени съставки. Контактен дерматит. ПО-БЕЗОПАСНА АЛТЕРНАТИВА: Earth Preserv Hair Vitalizer (всички аромати) – Earth Preserv, Inc

7. Clairol Nice ‘n Easy (трайна боя за коса) – Clairol. Inc.

Обозначени токсични съставки – QUATERNlUM-15, освобождава формалдехид. Канцерогенен. Невротоксин. Контактен дерматит и сенсибилизатор; ДИЕТАНОЛАМИН (DEA), Взаимодейства с нитритите и образува канцерогенни нитрозамини; ФЕНИЛЕН-ДИАМИНИ, включва канцерогени и други съставки, чиито канцерогенни влияния не са достатъчно тествани. Контактен дерматит; ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ, Контактен дерматит; АРОМАТИ, широк набор от необозначени съставки. Контактен дерматит.
ЗАБЕЛЕЖКА: съществуват доказателства за връзка с лимфома, множествена миелома и други видове рак. ПО-БЕЗОПАСНА АЛТЕРНАТИВА: Igora Botanic – Schwarzkopf, Inc. или Logona Henna Black- Natur Kosmetik, GMB H. (Germany)

8. Ajax Cleanser – Colgate-Palmolive. Inc.

Необозначени токсични съставки – КРИСТАЛЕН СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД, Канцерогенен. Дразни очите, кожата и белите дробове. СОДА КАУСТИК, разяждащо въздействие. ЗАБЕЛЕЖКА: канцерогенността на силициевия двуокис е доказана през 1994г. в Material Safety and Data Sheet (MSDS). ЗАБЕЛЕЖКА: Производителят твърди, че след 1993г. е намалил нивата на силициев двуокис в продукта. ПО-БЕЗОПАСНА АЛТЕРНАТИВА: Comet Cleanser – Procter & Gamble, Inc.

9. Zud Heavy Duty Cleanser – Reckitt & Colman. Inc.

Необозначени токсични съставки – КРИСТАЛЕН СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД, Канцерогенен. Дразни очите, кожата и белите дробове.  ЗАБЕЛЕЖКА: канцерогенността се отрича от MSDS. ПО-БЕЗОПАСНА АЛТЕРНАТИВА: Comet Cleanser – Procter & Gamble, Inc.

10. LysoI дезинфекциращ спрей – Reckitt & Colman. Inc.

Обозначена или необозначена токсична съставка – ОРТОФЕНИЛФЕНОЛА (OPP): Канцерогенен. Дразнител. ЗАБЕЛЕЖКА: канцерогенността се отрича от MSDS. ПО-БЕЗОПАСНА АЛТЕРНАТИВА: Airwick Stick Up – Reckitt & Colman, Inc.

11. Zocliac нашийник срещу бълхи за котки и кучета – Sandoz Agro. Inc.

Обозначена токсична съставка – ПРОПОКСУР, канцерогенен. Невротоксин. ПО-БЕЗОПАСНА АЛТЕРНАТИВА: Trader Joe’s билков нашийник срещу бълхи за котки и кучета

12. Ortho Weed-B-Gon Lawn Weed Killer – Monsanto Co.

Обозначена токсична съставка – НАТРИЕВ 2,4-ДИХЛОРОФЕНОКСИАЦЕТАТ (2,4-D), канцерогенен. Невротоксин. Репродуктивен токсин. ЗАБЕЛЕЖКА: съществуват доказателства за връзка с лимфома, сакром на меките тъкани и други видове рак. ПО-БЕЗОПАСНА АЛТЕРНАТИВА: органични пестициди.

* Epstein, „The Politics Of  Cancer Revisited“, 1998, East Ridge Press, Box 48, Fremont Center,  New York 12736: Website, www.preventcancer.com

* Steinman & Epstein, „The Safe Shoppers Bible“, 1995, Macmillan, USA. Table: THE „DIRTY“ DOZEN CONSUMER PRODUCTS

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.