Реч на Ира Пуспадеви

Реч на Ира Пуспадеви при връчване на Награда за цялостен житейски принос, 9.12.1998

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Г-жо говорител, почитаеми представители на Шведския парламент, Якоб фон Уекскул, носители на Наградата за цялостен житейски принос, дами и господа,

Международната мрежа за действие за бебешките храни е мрежа с над 150 членуващи в нея групи и хора в 94 държави по света. Членове на IBFAN има във всеки регион: Азия и Тихия океан, Средния изток, Републиките в Централна Азия, Федерацията на Независимите държави, Прибалтийския регион, Източна, Централна и Западна Европа, всички държави в Африка (френско, английско и португалско-говорящи), Латинска Америка и Карибския басейн, и Северна Америка.

Нямаше как представители на всички наши членове да присъстват тук, но от тяхно име бих искала да благодаря на Фондацията за цялостен житейски принос и на журито за решението им да връчат тази престижна награда на IBFAN.

Всяка група, член на IBFAN, е независима и самостоятелна и носи свое име на местния език. Но всяка от тях има опит с т.нар. „синдром на бутилката за бебета” или  „комерсианогенно недохранване”. Този опит подхранва отдадеността ни към организирането на нашата междуанродна солидарна мрежа с цел прекратяване на страданията на бебетата, причинени от храненето от бутилка – недохранване, причинено от диария, респираторни инфекции и един непрестанен цикъл от болести и слабост. Нашата обща визия ни сплотява в една мрежа, в която тече постоянен обмен на опит и информация, които служат за основа на нашите кампании за действие: действие е ключовата дума в името на нашата организация.

Според доклада на УНИЦЕФ за развитие на нациите от 1997г. само 44% от бебетата в развиващите се държави се хранят с достатъчно количество майчина кърма. В пакистан, където смъртността на бебетата е 95 на всеки хиляда раждания, само 16% от новородените се кърмят в първите три месеца след раждането; инфекциите, причиняващи диария и респираторни заболявания са причина за над половината от тези смъртни случаи; 67 милиона души нямат достъп до безопасна питейна вода, а средните разходи за мляко на прах за бебетата са равни на средните месечни доходи на семействата.

В държави като Пакистан, където всяка година се раждат 5.5 милиона деца, индустрията, произвеждаща детски храни, продължава със своите неетични маркетингови практики, карайки майките да спрат с кърменето и използвайки системата за здравеопазване, за да рекламира своите увреждащи здравето продукти.

Една от целите на Наградата за цялостен житейски принос е да отличи дейности, помагащи за излекуването на планетата ни. Кърменето не само лекува хората, но и предотвратява заболяванията. Кърменето намалява риска бебето да се разболее от диария, остри респираторни инфекции и инфекции на пикочните пътища.

По оценка на УНИЦЕФ и СЗО 1.5 милиона детски живота могат да бъдат спасени всяка година, ако новородените се хранят само с кърма. В бедните държави децата, хранени с изкуствено мляко, е 15 пъти по-вероятно да умрат от диария.

Кърменето носи големи ползи и на майката: ако тя кърми, има 98% защита от повторно забременяване през първите шест месеца слред раждането, и 96% през следващите месеци до възстановяването на нормалната й менструация. В бедните държави, където средствата за контрацепция са слабо разпространени и недостъпни, кърменето дава възможност на жените да се предпазят от твърде чести раждания и защитава живота им, като им осигурява едно по-спокойно майчинство.

Щом кърменето носи толкова много ползи, какви са причините за резкия му спад; какви са пречките пред кърменето и как могат да бъдат преодолени? В продължение на над 50 години, изкуственото мляко на прах и бутилките с биберони за бебетата бяха неуморно рекламирани, като продукт на Запада, като модерен начин за хранене на новородените. Използван бе всеки рекламен трик, за да бъдат убедени майките, родителите и здравните работници, че изкуственото хранене е също толкова добро и дори по-добро от „старомодното” кърмене. Бутилката в ръцете на бебето се превърна в символ на статус, а кърмещата майка бе изтласкана на заден план. Тя спря да получава подкрепата и окуражаването от обществото, от което се нуждаеше.

Рекламата е проникнала не само в нашето общество, но и системата за здравеопазване. Много здравни работници не са получили достатъчно обучение относно ползите от кърменето. Докторите и медицинските сестри посещават курсове, организирани от компаниите, произвеждащи мляко за деца; присъстват на конференции, спонсорирани от същите тези компании, а професионалните им асоциации получават от тях финансиране. Всичко това се прави с цел здравните работници да подкрепят изкуствените бебешки храни.

Защо нещо толкова естествено и полезно като кърменето е изгубило своята стойност? Мотото на Наградата за цялостен житейски принос ни дава обяснение: светът има достатъчно за нуждите на всички, но не и за алчността на всички. Със сигурност по света има достатъчно кърма за нуждите на всяко едно бебе, но кърмата е безплатна. От нея не могат да се изкарват пари. Докато продажбите на мляко, бебешки храни, чайове и бутилки е огромен бизнес. Само в сащ продажбите на бебешко мляко се очаква да достигнат 2.59 милиарда долара през 1993г., което се равнява на пазарен ръст от 54% спрямо 1989г. Всяка година се раждат милиони бебета и ако те не бъдат кърмени, родителите им са принудени да си купуват скъпи изкуствени млека. Тези млека са преработени и произлизат от евтини материали: краве мляко и соя. Печалбите са високи и компаниите имат стимул да увеличават пазарния им дял. Големите печалби са за акционерите, но за сметка на здравето на новородените и техните майки.

Наградата за цялостен житейски принос се връчва за визия и действия, целящи да направят живота по-пълноценен. В продължение на близо 20 години IBFAN работи за възстановяване на кърменето, като основа на здравословния начин на живот. IBFAN е основана през 1979г. след срещата на СЗО и УНИЦЕФ по въпросите за храненето на децата и новородените. В един от документите от срещата се казва: „Кърменето е единственият естествен метод на хранене на бебетата и трябва да бъде активно защитаван и насърчаван във всички страни по света. Следователно рекламирането на заместтели на кърмата и други допълващи детски храни трябва да бъде организирано по начин, който не води до намаляване на кърменето.” От тази среща насам IBFAN се опитва да състави универсален, работен кодекс, който да регулира рекламата в тази сфера.

Международният кодекс за рекламиране на заместители на кърмата е резултат от срещата, проведена през 1979г. Членове на IBFAN участваха в консултациите по изготвянето на Кодекса, който бе приет като международна препоръка по въпросите за общественото здраве от Световната здравна асамблея, орган на СЗО, отговарящ за политиката. Кодексът представлява минимално изискване, което защитава здравето на децата и новородените. Той засяга насърчаването на кърменето и маркетинговите практики за рекламиране на продукти, заместващи кърмата, като не забранява тези продукти, но ограничава промоцията им.

Дейността на IBFAN, свързана с насърчаването, защитата и подкрепата на кърменето се фокусира върху прилагането на Международния код за рекламиране на заместители на кърмата. Задачата на IBFAN е да държи правителствата отговорни за дадените от тях обещания. Членовете на IBFAN работят с правителствата в своите държави и Документалният център на IBFAN е организирал над 15 регионални курса за обучение относно приложението на Кодекса, по време на които са били обучени над 35 политици и други длъжностни лица в Африка, Северна и Южна Америка, Азия, Европа и Тихоокеанските държави. Има напредък в налагането на ефективни национални мерки за прилагане на Международния кодекс. Докладът на IBFAN за спазването на кодекса по държави към 1998г. показва, че: 47 държави са приели в законодателството си повечето от условията, предвидени в Кодекса; 40 държави са включили в законите си част от условията или имат доброволни споразумения и 22 държави в момента изготвят проектозакони.

На месждународно ниво IBFAN лобира Световната здравна асамблея да приеме строги резолюции, които да изяснят Кодекса, особено що се отнася до методите за рекламиране, които са много по-различни в ставнение с тези при приемането на кодекса през 1981г.

IBFAN поема отговорността да следи спазването на Международния кодекс и резолюциите на Световната здравна асамблея. На всеки две години се провеждат подробни изследвания на маркетинговите пракрики, резултатите от които се представят в доклада „Нарушаване на правилата”. През 1989г. в изследването участваха 39 държави и резултатите бяха публикувани на испански, френски и английски език.

IBFAN работи в тясно сътрудничество и със здравни служители. Международният кодекс защитава здравните работници от неправомерен търговски натиск и една от важните ни задачи е да информираме служителите, рабоещи в сферата на здравопазването, относно отговорността, която носят според Международния кодекс, акцентирайки върху конфликта на интереси, предизвикан от приемането на финансиране от страна на производители на детски храни. Все повече професионални организации принават риска, който носи този конфликт на интереси и отказват да приемат финансова помощ от подобни организации.

Обучението на здравните работници относно кърменето изигра ключова роля в промяната на болничната практика. Членовете на IBFAN организираха обучения в почти всяка държава, в която са активни. Обученията са особено важни за успеха на Инициативата на СЗО и УНИЦЕФ за болници, добри към бебетата. В световен мащаб вече има 14 000 болници, включили се в инициативата, в които майките и бебетата са близо едни до други и кърменето започва още след раждането, а заместителите на кърма са изцяло премахнати. УНИЦЕФ смята IBFAN за важен партньор в прилагането и поддържането на тази успешна инициатива.

Разпространението на информация стои в основата на IBFAN. Ние събираме и разпространяваме информация под формата на научни публикации, като „Накратко за кърменето”, публикуването на пет езика и  бюлетини като IBFAN Info и IBFAN Africa News.

Един от приоритетите на IBFAN е подкрепата на кърмещи, работещи майки. Ние работим за увеличаване на учрежденията за грижа за децата, както и за осигуряването на адекватен, платен отпуск по майчинство. През 1999г. Международното бюро по труда ще преразгледа Конвенцията за защита на майчинството, която е била приета през 1952г. IBFAN лобира за предоставяне на достатъчно дълъг отпуск по майчинство за работещите жени по цял свят.

В заключение бий искал отново да цитирам част от целите на Наградата за цялостен житейски принос: за дейност, допринасяща за издигането на човечеството… Твърде много ли е да се надяваме, че правим точно това?

Всяко дете е част от бъдещето; всяко щастливо, здраво дете означава по-добро бъдеще за всички нас. Поставяйки благоденствието на най-малките и най-беззащитните членове на обществото в дентъра на нашата дейност, ние полагаме основите на едни здрави, отговорни възрастни хора. Като поставяме майките в центъра на нашите грици, като я подкрепяме и гарантираме, че може да избира как да храни детето си без да е подложена на рекламен натиск, ние допринасяме за повишаване на нейното достойнство. Надяваме се, че отговорността, която майките носят като кърмят децата си един ден отново ще бъде призната и оценена и всяка жена ще получава подкрепата, от която се нуждае, за да изпълни тази своя роля. Премахването на бариери и пречки – ето това правим ние. Извоювали сме много успехи, но и ни предстои още дълъг път.

Наградата за цялостен житейски принос допринася за решителността на всички членове на IBFAN. Надяваме се семействата по цял свят да поемат в свои ръце съществуването си и да вземат информирани решения. Жените и децата често нямат думата: IBFAN вярва, че бебетата, децата и семействата имат право да бъдат чути.

IBFAN ще продължи да говори от тяхно име пред политици, международни компании, работодатели и здравни служители. Наградата за цялостен житейски принос ще помогне гласовете ни да бъдат чути по-високо и по-ясно.

Благодаря ви! Merci! Danke! Gracias! Tack!

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.