Реч на Мария дел Кармен Перез

Реч на Мария дел Кармен Перез при връчване на Награда за цялостен житейски принос, 9.12.1999

Г-жо говорител, почитаеми гости, членове на Шведския парламент, членове на журито на Наградата за цялостен житейски принос,

Групата за органично земеделие към Кубинската асоциация на земеделците и лесовъдите е изпълнена с радост от факта, че намирате нашата дейност за развитие на органичното земеделие в страната за достойна за Наградата за цялостен житейски принос.

Групата се събра незабавно, за да разпространи новината сред своите членове и за да анализира своята дейност и влиянието и в национален мащаб. Желанието ни бе да дадем едно обективно признание за постиженията и да не допуснем някой неволен пропуск да помрачи всеобщото въодушевление, споделяно от много колеги и последователи на движението ни.

Мислейки за земеделието, винаги се сещаме за пионерите на движението за органично земеделие в Куба – Хуан Томас Роиг, Хесус Канизарес, Хосе Луис Амаргос и Хулиан Акуна, както и за други известни агрономи, предали на множество поколения кубинци земеделски познания и практики, които до голяма степен съвпадат с идеите на днешното движение за органично земеделие.

С победата на Революцията в Куба започна един процес на промяна в сферата на земеделието. През 70-те години в страната бяха въведени нови практики, които направиха земеделието по-рационално, намалиха необходимостта от входящи ресурси и отговаряха по-пълно на нашата реалност. Беше въведена политика на замяна на вноссните ресурси и материали с местни; пестенето на средства и материали във всички сектори бе насърчавано; бе поставен акцент върху икономическите познания и самодостатъчността. В същото време изследователските институти в страната се преориентираха към нови работни програми.

През 80-те години изследванията и развитието бяха ускорени, особено що се отнася до техники за замяна на входящите ресурси, като например програма за биологичен контрол на вредителите, използване на бобови растения като протеинови банки за отглеждане на животни; използване на био-торове; минимално култивиране и разделяне на региони на сортовете, адаптирани към настоящите земеделски практики и т.н.

В началото на 90-те години през т.нар. „Специален период”, страната бе изправена пред необходимостта да увеличи производството си на храни, да намали входящите си ресурси близо наполовина и в същото време да задържи нивата си на износ постоянни.

Целта на земеделската политика бе да изгради земеделие, способно да премине през този „Специален период” без да разчита много на петролно-химически торове и без да бележи спад на добивите. Това изискваше реорганизиране на изследванията в сферата на земеделието и засилване на потока на информация към Куба, особено що се отнася до технологии и практики, които не изискват високи вложения на капитали и енергия.

Културната, политическа и техническа подготовка на кубинския народ, натрупана през годините на революция, се оказа решителен фактор по време на резките промени в началото на 90-те години, промени, с които не биха се справили необразовани хора. Търсенето на нова парадигма бе подпомогнато и от научно-техническите резултати и опити, натрупани от земеделците, технолозите и учените през годините на революцията.

И така, Министерството на земеделието успя бързо да намери масово приложение на крайните резултати от излседванията, както и на други техники, все още в начален етап на проучване или технологична разработка, за да смекчи или напълно да се справи с последствията от кризата в сферата на земеделието.

Скоро започнаха да изникват различни алтернативи и решения и сред производителите, технолозите, изследователите, професорите и земеделците се разпространи едно ново познание, което постепенно ги убеди, че земеделие може да се прави и по друг начин – чрез култури, отглеждани в хармония с околната среда и природата, без замърсяване на почвите, водите и въздуха; и че здравословна храна може да се произвежда без прекомерен разход на енергия и капиталови вложения.

Не трябва да забравяме, че през четирите десетилетия на Революцията страната е била подложена на жестока блокада от страна на правителството на САЩ, което се опитва да попречи на въвеждането на каквито и да било икономически мерки. Тази блокада става още по-строга през последното десетилетие, което води не само до повишаване на цената на вносните храни, но и в много случаи прави невъзможен вноса на хранителни продукти и медикаменти.

В началото на 90-те години укрепва Движението за градско земеделие. Това е земеделие с участие на хората, което използва икономично водните ресурси и съхранява плодородието на почвата.

Самото създаване на това производствено движение оказва голямо влияние върху изхранването на населението, като гарантира наличието на свежа, незамърсена с химикали земеделска продукция през цялата година. От самото начало градското земеделие бележи постоянен растеж, от 4000 тона продукция през 1994г. до 480 000 тона през 1998г., а през тази година се очаква количеството да достигне 690 000 тона.

Както може да се съди от предходните данни, бързата и цялостна мобилизация на натрупаните в страната познания и ноу-хау, както и реакцията на населението в тази кризисна ситуация бяха жизненоважни за справянето с проблема и предотвратяването на една още по-дълбока криза в земеделието, която би довела до разпространение на мизерията и глада.

За около четири години органичното земеделие надхвърли всички очаквания и обхвана целия земеделски сектор, включително отделни производители, фермери, администратори, работници, изследователи, професори, религиозни организации и правителствени служители, работещи в сферата на земеделието.

През ноември 1992г. бе създадена комисия с участието на множество организации и институции, разработващи алтернативи на конвенционалното земеделие. Целта беше да се организира Първа национална среща по органично земеделие, която в крайна сметка се проведе през май 1993г. По време на тази среща бе създадена и Групата за насърчаване на органичното земеделие.

Основната цел на Движението за органично земеделие в нашата страна е да образова производителите и да им покаже, че в сравнение с конвенционалните земеделски практики ,цялостните системи за органично земеделие с последващ контрол върху всички елементи, от които зависи устойчивостта им, могат да носят същите или по-високи добиви.

През последните няколко години се провежда кампания за повишаване на информираността, която включва работилници, практически дейности, лекции в университети и изследователски центрове, конференции, научни събития и срещи с участие на производители, мобилни агро-екологични библиотеки, спиращи в различни изследователски и образователни центрове, земеделски кооперативи и други заинтересовани организации. Групата публикува периодично специализирано списание и подкрепя престижния курс по агро-екология към Аграрния университет в Хавана, в който са записани над 500 студенти.

Централата на Групата е в Хавана, но дейността ни обхваща по-голяма част от територията на страната, като всеки наш член действа в рамките на собствен работен център. Членовете на Групата непрекъснато организират образователни дейности в сферата на методите за органично земеделие, като се стремят да наложат идеята, че органичното земеделие трябва да се превърне в обичайна практика в Куба.

Дейността на Групата за органично земеделие се ползва с подкрепата на Проекта за за развитие към ООН и други неправителствени организации. Те помогнаха за осъществяването на нашата Програма за агро-екологични фарове – моделни ферми, които демонстрират ефикасността на методите и технологиите за екологично земеделие и в които отглеждането на културите е в съответствие с концепциите на органичното земеделие.

Проектът за агро-екологични фарове получи финансиране от Програмата за развитие към ООН, немската неправителствена организация „Хляб за света”, OXFAM Америка и от няколко кубински институции. Групата поддържа тесни взаимоотношения с Food First Institute, САЩ, който организира срещи за обмяна на практики между фермери от двете страни.

В същото време Групата работи ръка за ръка с няколко правителствени агенции, като Министерството на Земеделието, Министерството на образованието, науката и технологиите и Министерстовто по околна среда. Поддържаме добри взаимоотношения и с Националната асоциация на дребните фермери, за да сме сигурни, че нашите цели се вземат предвид при изготвянето на политиката за развитие на страната.

Специално внимание трябва да обърнем на самоотвержената дейност на Групата за органично земеделие, която усилено и систематично работи в полза на развитието на устойчиво земеделие в тези трудни за кубинския народ години, през които страната не само загуби дълго изгражданите си търговски връзки, но и е подложена на все по-тежка блокада от най-силната съвременна държава.

Групата за органично земеделие действа в рамките на Асоциацията на агрономите и лесовъдите, НПО, създадено през 1987г. и утвърдено по време на организирания от него конгрес през октомври 1999г. Тази асоциация включва над 12 000 съдружници и има клонове във всяка провинция в страната. Мисията й е да работи усилено за едно устойчиво и екологично земеделие.

Светът на органичното земеделие е изправен пред големи предизвикателства, но също така получава подкрепа, а „все по-голяма част от земеделието по света става органично.”

Седем години след речта на президента ни Фидел Кастро пред Конференцията на ООН по околна среда и развитие в Рио де Жанейро, неговите думи си остават верни. По време на своята реч, той призова за „Прекратяване на разпространението на потребителски навици и начин на живот, които увреждат околната среда. Нека наложим справедлив международен икономически ред. Нека използваме всички известни научни познания в името наустойчивото развитие, което не замърсява природата. Нека изплатим екологичния си дълг и едва след това помислим за външния си дълг. Нека премахнем глада, а не човечеството.”

Освен, че е голяма чест за нас, наградата, която получаваме днес също така ни изпълва с радост, защото представлява признание за усилията на всички мъже и жени, които през тези изключително трудни за нашия народ години, направиха възможно, с подкрепата на правителството, да представим пред изключителните хора, присъстващи тук, и пред целия свят, реалността на нашето органично земеделие.

Изключително сме благодарни за непрестанната подкрепа на правителството, без което дейността ни би била невъзможна. Изключително сме благодарни и на Фондацията за цялостен житейски принос за тази награда и на Шведския парламент за оказаната подкрепа.

Благодаря ви.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Природата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.