Европа в очите на Робърт Менасе

Ако днес търсим една обща европейска идентичност, то трябва да знаем, че европейското съзнание точно това НЕ е. Европейският живот и европейското развитие НЕ е участието в една съдбовна общност, общ език, етнос или религия. Европа е точната противоположност – освобождението от тези стари самоопределения, основаващи се на общностно чувство, което може винаги да прелее в агресия.

Четейки тези думи, то не мога да не се сетя за точните думи на Пламен, който ми говореше скоро за седемте нива на егоизъм, които трябва да преодолеем – собствения, семейния, роднинския и приятелски, регионалния, националния, континенталния и планетарния. Време е за хората да започнем да се освобождаваме от собствените си ограничения и да започнем да мислим, чувстваме, искаме и най-вече да действаме за благото на цялото Творение.

Преодоляването на егото минава задължително през развитието на едно здравословно самочувствие, което няма нищо общо с гордоста. Хората имат склонността да са горди най-вече с нещата, които не зависят колко знае колко много от тях – нацията им, религията им, майчиния им език.

Но ако Европа е на правилен път, то защо тогава нараства непрекъснато броя на антиевропейските листи и партии? Защото все още има хора, които не са готови за свободата на Духа и се страхуват от нея, все още има хора, които пребивават в тъмните сили и търсят защитата на познатите мисловни модели и системи. И колкото повече сила набират светлината, свободата и истината, толкова по-ожесточено се борят тъмните сили, осъзнавайки, че светлината скоро ще ги изпепели напълно. Хората, които са все още на страната на тези тъмни сили от миналото не са разбрали най-важното – националният егоизъм, с който се бори ЕС, е вреден за човешката свобода.

Именно една стъпка в тази насока е Европейския Съюз. Това не означава, че той не прави грешки или че всичко в него е прекрасно. Не, със сигурност не е, но основната идея и пътят на развитие съдържат изконни истини. Освен това основната сила на Европа е в самокритичността и способността си да вижда собствените си грешки. Европа е отговорна за най-страшните войни и престъпления, но ги преработва съзнателно. Това ясно се вижда и в положителните промени, които настъпват в новите поколения, отрасли в свободата на движението без граници. Именно в свободата на Човешкия Дух можем да измерваме напредъка, а не в икономическо или технологично развитие.

Всичко, което днес определя нашия физически живот на земята се случва в наднационален план. Затова и една наднационална Европа ни дава не само мир, но и 60 години опит в наднационалното развитие и съответно предимства пред националните държави и империи, колкото и силни да са те.

Обединението на отделните графства и феодални територии, което една Германия, например, е постигнала с войни и кръв, днес се случва на европейско ниво с мир.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.