Ученето на бъдещето

Това е статия от Маргрет Разфелд за списание Оя – мисли различно, живей различно. В нея става дума за евангелисткото училище Берлин-център и неговите инновативни методи.

Средата на бъдещето учене е среда на нарастваща взаимосвързаност, но и на опасности и несигурност. Образованието за подбуждане на конкуренцията вече не е валидно в такава среда. Най-важни са чувството за общото и отговорността.

Обучението се нуждае от здрави връзки на доверие. Доверие, окуражаване и уважение са в основата на учебната култура, в която възможностите на децата се развиват най-пълно. Децата се нуждаят от събеседници, подпомагащи ги и предизвикващи ги придружители, които вярват във възможностите им.

В основата на ученето са въодушевлението и смислеността. А иммено тях сме започнали да позабравяме в нашето общество, в което хората просто трябва да функционират и биват дресирани от рано.

Ние сме взаимосвързани и основния опит, необходим за изграждане на чувство за общото се добива на място, в работата с хора и обстоятелства. Освен семейството, за децата основни места са училището и общината. Всяка една от тези три среди трябва да поеме пълна отговорност за развитието на децата.

Живеем във време, в което обществото се развива от ресурсно-потребителско в личностно-себеосъществяващо се. Затова и ни трябва една пълна смяна на парадигмата в образованието, а не просто реформи на сегашната такава.

Психологът Йоахим Бауер казва, че в основата на всяка човешка мотивация е даването и получаване на признание, уважение и внимание. Точно на тези основи се гради и евангелисткото училище Берлин-център. Всеки ученик има собствен тютор, с когото се среща редовно. Всеки ден има часове на класа, в които заедно се вземат всички решения. Но всеки запазва винаги собствената си свобода за действия. Всеки има значение, всеки е важен. Всяка седмица има общо училищно събрание, на което се казва кой от какво постигнато е доволен. Всички се окуражават взаимно и получават одобрение от общността.

Учениците първо търсят помощ един от друг и едва след това от учителите. Часовете се провеждат в смесени възрастови групи с най-голяма възможна разлика във възрастта от три години.

Най-важният предмет е отговорност. Всеки един ученик е длъжен да избере в каква обществено полезна насока ще се ангажира в продължение на две години. Другият важен предмет е предизвикателство. В учениците трябва да се справят с едно самостоятелно или в група избрано предизвикателство в продължение на три седмици извън Берлин. Учениците разполагат за това време само с 150 евро.

Да се научим да действаме и да поемаме отговорност за себе си, за другите и за общото цяло – това е задачата на училищата на бъдещето.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.