Индианското колело на взаимосвързаността

Всеки един живот започва на изток с раждането и поздрав от цялата община спрямо новопоявилия се човек. След преминаването през пубертета, един междинен период на юго-изток, се стига до инициацията (обикновено на 19 години) на юг и до намирането на собствената визия на югозапад (на около 25 години). Следва службата за обществото и даването на нов живот на запад (на около 30 години). Противоположните посоки са тясно взаимосвързани. Например изток е свързан с получаването на нов живот, раждането, а запад с даването на нов живот.

Следва северозапад с неговата зрялост (около 40-тата годишнина) и ръководни умения, които помагат и дават опора на младежите да намерят собствения си път. Север е мястото на учителите (50-60 годишни) – тези, които вече са намерили смисъла на живота си и помагат и опътват младите да намерят своя. Североизток е символ на края на един земен житейски цикъл, в който човек над 70 години преминава в голяма Духовна зрялост и мъдрост и е готов да замине в царството на Духа. Тези са хората, които дават опора на младите в намирането на собствената мисия.

На този кръг на взаимосвързаността съответства и кръг на раздялата с неговите осем сегмента – пренебрегване, ярост, изолация, безизходица, вътрешна празнота, озлобеност, самота и страх, като пълна противоположността на Любовта.

Това просто индианско колело на взаимосвързаността ни учи на много повече, отколкото възприетите съвременни представи за живота и неговият смисъл.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.